Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Nacka strand

Nacka strand ska utvecklas till en mer blandad stadsdel med bostäder, arbetsplatser och service - med en tydlig egen karaktär. Totalt cirka 1 800 nya bostäder ska kunna tillkomma. Det behövs nya lösningar för båt- och busstrafik, hantering av dagvatten och parkering när området förtätas. Nacka strand blir en del av Nacka stad, en kort promenad från tunnelbanans nya station Nacka.

Christina Gerremo

Christina Gerremo

Projektchef

08-718 96 72

Jerk Allvar

Jerk Allvar

Planarkitekt

08-718 93 81

Jenny Salomonsson

Jenny Salomonsson

Delprojektledare genomförande

08-718 97 15

Eftersom Nacka strand är ett stort utvecklingsområde sker detaljplanering och byggande etappvis genom olika stadsbyggnadsprojekt och under en längre tid. Läs om de olika delprojekten på deras egna webbsidor - se menyn eller kartan.

Tankarna om hur hela området ska utvecklas beskrivs i ett detaljplaneprogram som antogs av kommunstyrelsen 2014. Sedan programmet antogs har fyra detaljplaner vunnit laga kraft, Norra branten 1 och 2, Norra Nacka strand DP 3 och Södra Nacka strand DP 4.
Program för Nacka strand

Vad händer nu och i nästa steg?

  • Detaljplanen för Norra Nacka strand (detaljplan 3) antogs av kommunfullmäktige den 16 oktober 2017. Detaljplanen har varit överklagad. Mark- och miljööverdomstolen beslutade den 25 maj 2018 att inte bevilja prövningstillstånd. Detta innebär att antagandebeslutet har vunnit laga kraft. Projektering för utbyggnad påbörjades hösten 2019 och pågår. Läs mer på Norra Nacka strands webbplats.
  • Detaljplanen för Södra Nacka strand (detaljplan 4) antogs av kommunfullmäktige den 11 december 2017. Detaljplanen har varit överklagad. Mark- och miljööverdomstolen har i dom den 16 januari 2019 fastställt kommunfullmäktiges beslut att anta detaljplanen. Detta innebär att antagandebeslutet har vunnit laga kraft.
    Läs mer på Södra Nacka strands webbplats.
  • Utbyggnaden i Norra branten (delplan 1 och 2) pågår. Läs mer på webbplatserna Norra branten delplan 1 respektive Norra branten delplan 2.
  • En ny väg som kopplar samman Nacka strand och Jarlaberg med väg 222 börjar byggas under 2021. Läs mer.

Det blå område där nålsymbolen står är projektområdet (hela utvecklingsområdet Nacka strand).
Du kan zooma och navigera i kartan. Använd musen eller "+" och "-".

Sidan uppdaterades: