Hoppa till innehåll

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Nacka strand

Nacka strand ska utvecklas till en mer blandad stadsdel med bostäder, arbetsplatser och service - med en tydlig egen karaktär. Totalt cirka 1500 nya bostäder ska kunna tillkomma. Det behövs lösningar för bland annat koppling mellan båt- och busstrafik, parkeringsfrågor och hantering av dagvatten. Nacka strand blir en del av Nacka stad, med närhet till den framtida tunnelbanan.

Profilbild saknas

Sara Lindholm

Kommunens projektledare

Profilbild saknas

Stefan Jansson

Projektledare genomförande

Eftersom Nacka strand är ett stort utvecklingsområde sker detaljplanering och byggande etappvis genom olika stadsbyggnadsprojekt och under en längre tid. Läs om de olika delprojekten på deras egna webbsidor - se menyn eller kartan.

Tankarna om hur hela området ska utvecklas beskrivs i ett planprogram som antogs av kommunstyrelsen 2014. Sedan programmet antogs har tre detaljplaner vunnit laga kraft, Norra branten 1 och 2 samt Norra Nacka strand DP 3.
Program för Nacka strand

Vad händer nu och i nästa steg?

  • Detaljplanen för Norra Nacka strand (detaljplan 3) antogs av kommunfullmäktige den 16 oktober 2017. Detaljplanen har varit överklagad. Mark- och miljööverdomstolen beslutade den 25 maj 2018 att inte bevilja prövningstillstånd. Detta innebär att antagandebeslutet har vunnit laga kraft.
    Läs mer på Norra Nacka strands webbplats.
  • Detaljplanen för Södra Nacka strand (detaljplan 4) antogs av kommunfullmäktige den 11 december 2017. Mark- och miljödomstolen har den 23 april 2018 upphävt detaljplanen. Kommunen avser att överklaga domen.
    Läs mer på Södra Nacka strands webbplats.
  • Utbyggnaden i Norra branten (delplan 1 och 2) pågår. Läs mer på webbplatserna Norra branten delplan 1 respektive Norra branten delplan 2.
  • Den stora eken vid foten av bergbanan i Nacka strand fälldes olovligen i februari 2017. Nacka kommun har pekat ut eken som skyddsvärd ur biologisk, landskaps- och stadsbildsperspektiv och ser allvarligt på händelsen, som polisanmäldes.

På kartan visas både hela utvecklingsområdet Nacka strand och de delprojekt som startat. Du kan zooma och navigera i kartan.

Sidan uppdaterades:

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.