Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
Illustration av människor på ett torg. Hus vatten och en buss i bakgrunden.

Nacka strand

Nacka strand utvecklas till en mer blandad stadsdel med bostäder, arbetsplatser och service - med en tydlig egen karaktär. Totalt cirka 1 800 nya bostäder ska kunna tillkomma. Parker, torg och gator byggs om och fler ytor för lek skapas. När fler grannar flyttar in behövs nya lösningar för båt- och busstrafik, hantering av dagvatten och parkering. Nacka strand blir en del av Nacka stad, en kort promenad från tunnelbanans nya station Nacka.

Christina Gerremo

Christina Gerremo

Projektchef

08-718 96 72

Tove Mark

Tove Mark

Plansamordnare

Ola Larsson

Ola Larsson

Byggprojektledare

nackastrand-program-250px.jpgI detaljplaneprogrammet för Nacka strand från 2014 kan du läsa om hur tanken är att Nacka strand ska utvecklas. Läs mer om de olika delområdena i menyn och se kartan.

Vad händer nu och i nästa steg?

 • Kapaciteten för el utökas i Nacka strand och från mitten av mars till maj 2022 bygger kommunen en ny elnätstation strax nordöst om Augustendalsvägen 32. Vägen är öppen för trafik hela tiden men under en period behöver vägen begränsas till ett körfält i höjd med arbetet. Gående leds över till andra sidan gatan. För att göra i ordning marken där nätstationen ska stå, behöver en del berg sprängas bort från mitten av mars till april.
 • I takt med att Nacka strand växer skapar vi fler platser för lek. I Strandparken öppnade en ny mindre lekplats i mitten av november 2021. Det är ett tillskott innan framtida lekplatser i området kommit på plats, bland annat en ny lekplats i Västra Hällmarksparken.
 • I maj 2021 genomfördes en medborgardialog om hur Strandparken ska förnyas, där över 500 svar kom in. Resultatet blev gräsytor, planteringar och olika typer av sittplatser. Strandparken börjar tidigast att förnyas under 2022 och tar cirka två år att färdigställa.
 • Trappan mellan kajen och J V Svenssons torg har byggts om. Den har fått nya sittplatser i trä och planteringar längs med sidorna.
 • En park med gräsmatta och blommor anlades våren 2020 runt om och strax öster om trappan. 10 ekar har planterats i parken.
 • Vid Fabrikörvägen har markarbeten påbörjats för cirka 60 nya lägenheter. Sprängning sker fram till vintern 2021. Ordinarie tider för sprängning är klockan 9-15 på vardagar. Vid enstaka fall behöver arbeten även göras under helgen. Under 2022 börjar huset byggas upp. Även en elnätstation har byggts om. Byggaktör: Tobin Properties, info@tobinproperties.se.
 • Augustendalsvägen är ett hus med 14 lägenheter färdigt och där har redan nya grannar flyttat in. Byggaktör: Patriam, info@patriam.se.
 • På höjden, vid Lokomobilvägen byggs cirka 200 nya bostäder, de första bostäderna ska stå klara för inflyttning 2022. Byggaktör Besqab: info@besqab.se, 08-409 416 00.
 • En ny väg som kopplar samman Nacka strand och Jarlaberg med väg 222 byggs under hösten 2021 och våren 2022. Läs mer.

Politiska beslut, antagande av detaljplaner m.m.

 • Detaljplanen för Norra Nacka strand (detaljplan 3) antogs av kommunfullmäktige den 16 oktober 2017. Detaljplanen har varit överklagad. Mark- och miljööverdomstolen beslutade den 25 maj 2018 att inte bevilja prövningstillstånd. Detta innebär att antagandebeslutet har vunnit laga kraft. Projektering för utbyggnad påbörjades hösten 2019 och pågår. Läs mer på Norra Nacka strands webbplats.
 • Detaljplanen för Södra Nacka strand (detaljplan 4) antogs av kommunfullmäktige den 11 december 2017. Detaljplanen har varit överklagad. Mark- och miljööverdomstolen har i dom den 16 januari 2019 fastställt kommunfullmäktiges beslut att anta detaljplanen. Detta innebär att antagandebeslutet har vunnit laga kraft. Läs mer på Södra Nacka strands webbplats.
 • Utbyggnaden i Norra branten (delplan 1 och 2) pågår. Läs mer på webbplatserna Norra branten delplan 1 respektive Norra branten delplan 2.

Det blå område där nålsymbolen står är projektområdet (hela utvecklingsområdet Nacka strand).
Du kan zooma och navigera i kartan. Använd musen eller "+" och "-".

Sidan uppdaterades: