Hoppa till innehåll

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Nacka strand

Nacka strand ska utvecklas till en mer blandad stadsdel med bostäder, arbetsplatser och service - med en tydlig egen karaktär. Totalt cirka 1500 nya bostäder ska kunna tillkomma. Det behövs lösningar för bland annat koppling mellan båt- och busstrafik, parkeringsfrågor och hantering av dagvatten. Nacka strand blir en del av Nacka stad, med närhet till den framtida tunnelbanan.

Profilbild saknas

Sara Lindholm

Kommunens projektledare

Profilbild saknas

Stefan Jansson

Projektledare genomförande

Vad händer nu och i nästa steg?

  • Detaljplanen för Norra Nacka strand (detaljplan 3) antogs av kommunfullmäktige den 16 oktober 2017. Beslutet har överklagats till Mark- och miljödomstolen. Läs mer på Norra Nacka strands webbplats.
  • Detaljplanen för Södra Nacka strand (detaljplan 4) antogs av kommunfullmäktige den 11 december 2017. Även för denna detaljplan har beslutet överklagats till Mark- och miljödomstolen.
    Läs mer på Södra Nacka strands webbplats.
  • Genomförandet i Norra branten delplan 1 respektive delplan 2 pågår.

Eftersom Nacka strand är ett stort stadsbyggnadsområde sker detaljplanering och byggande genom olika delprojekt under en längre tid. Läs om de olika delprojekten på deras egna webbsidor - se menyn eller kartan.

Tankarna om hur hela området ska utvecklas beskrivs i ett planprogram från 2014. Två delprojekt, Norra branten 1 och 2, är hittills antagna och har vunnit laga kraft.

Den stora eken vid foten av bergbanan i Nacka strand fälldes olovligen i februari 2017. Nacka kommun har pekat ut eken som skyddsvärd ur biologisk, landskaps- och stadsbildsperspektiv och ser allvarligt på händelsen, som polisanmäldes.

På kartan visas både hela utvecklingsområdet Nacka strand och de delprojekt som startat. Du kan zooma och navigera i kartan.

Sidan uppdaterades:

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.