Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Det finns viktig information

Just nu är efterfrågan extra hög på ärenden hos Bygglovsenheten, vilket gör att du kan behöva vänta längre än vanligt på svar och besked från oss.

Mer information

Nacka strand

Nacka strand utvecklas till en mer blandad stadsdel med bostäder, arbetsplatser och service - med en tydlig egen karaktär. Totalt cirka 1 800 nya bostäder ska kunna tillkomma. Parker, torg och gator byggs om och fler ytor för lek skapas. När fler grannar flyttar in behövs nya lösningar för båt- och busstrafik, hantering av dagvatten och parkering. Nacka strand blir en del av Nacka stad, en kort promenad från tunnelbanans nya station Nacka.

Christina Gerremo

Christina Gerremo

Projektchef

08-718 96 72

Anna Ellare

Anna Ellare

Plansamordnare

Jenny Salomonsson

Jenny Salomonsson

Delprojektledare genomförande

08-718 97 15

Nyhetsbrev_nov_160px.jpgI detaljplaneprogrammet för Nacka strand från 2014 kan du läsa om hur tanken är att Nacka strand ska utvecklas. Läs mer om de olika delområdena i menyn och se kartan.

Läs det senaste nyhetsbrevet (PDF-dokument, 4,2 MB) om utvecklingen i Nacka strand. Här kan du se både vad som har blivit klart, vad som är planerat och hur arbetena kan påverka dig i din vardag.

Vad händer nu och i nästa steg?

 • Trappan mellan kajen och J V Svenssons torg har byggts om och är öppen igen. Den har fått nya sittplatser i trä och planteringar längs med sidorna.
 • En park med gräsmatta och blommor anlades våren 2020 runt om och strax öster om trappan. 10 ekar har planterats i parken.
 • Vid Fabrikörvägen har markarbeten påbörjats för cirka 60 nya lägenheter som beräknas stå klara för inflytning i slutet av 2022. Tider för sprängning är klockan 9-15, vardagar. Byggaktör: Tobin Properties, info@tobinproperties.se.
 • Vid Augustendalsvägen byggs ett hus med 14 lägenheter som ska stå klara för inflyttning våren 2021. Byggaktör: Patriam, info@patriam.se.
 • På höjden, vid Lokomobilvägen byggs cirka 200 nya bostäder, de första bostäderna ska stå klara för inflyttning 2022. Nu pågår markarbete, tider för sprängning är klockan 10, 12 och 14, vardagar. Byggaktör Besqab: info@besqab.se, 08-409 416 00.
 • En ny väg som kopplar samman Nacka strand och Jarlaberg med väg 222 börjar byggas under hösten 2021. Läs mer.

Politiska beslut, antagande av detaljplaner m.m.

 • Detaljplanen för Norra Nacka strand (detaljplan 3) antogs av kommunfullmäktige den 16 oktober 2017. Detaljplanen har varit överklagad. Mark- och miljööverdomstolen beslutade den 25 maj 2018 att inte bevilja prövningstillstånd. Detta innebär att antagandebeslutet har vunnit laga kraft. Projektering för utbyggnad påbörjades hösten 2019 och pågår. Läs mer på Norra Nacka strands webbplats.
 • Detaljplanen för Södra Nacka strand (detaljplan 4) antogs av kommunfullmäktige den 11 december 2017. Detaljplanen har varit överklagad. Mark- och miljööverdomstolen har i dom den 16 januari 2019 fastställt kommunfullmäktiges beslut att anta detaljplanen. Detta innebär att antagandebeslutet har vunnit laga kraft. Läs mer på Södra Nacka strands webbplats.
 • Utbyggnaden i Norra branten (delplan 1 och 2) pågår. Läs mer på webbplatserna Norra branten delplan 1 respektive Norra branten delplan 2.

Det blå område där nålsymbolen står är projektområdet (hela utvecklingsområdet Nacka strand).
Du kan zooma och navigera i kartan. Använd musen eller "+" och "-".

Sidan uppdaterades: