Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
Illustration av människor på ett torg. Hus vatten och en buss i bakgrunden.

Nacka strand

Nacka strand utvecklas till en mer blandad stadsdel med bostäder, arbetsplatser och service - med en tydlig egen karaktär. Totalt cirka 1 800 nya bostäder ska kunna tillkomma. Parker, torg och gator byggs om och fler ytor för lek skapas. När fler grannar flyttar in behövs nya lösningar för båt- och busstrafik, hantering av dagvatten och parkering. Nacka strand blir en del av Nacka stad, en kort promenad från tunnelbanans nya station Nacka.

Christina Gerremo

Christina Gerremo

Projektchef

08-718 96 72

Anna Ellare

Anna Ellare

Plansamordnare

Jenny Salomonsson

Jenny Salomonsson

Delprojektledare genomförande

08-718 97 15

nackastrand-program-250px.jpgI detaljplaneprogrammet för Nacka strand från 2014 kan du läsa om hur tanken är att Nacka strand ska utvecklas. Läs mer om de olika delområdena i menyn och se kartan.

Vad händer nu och i nästa steg?

 • I maj kunde du som bor och vistas i Nacka strand vara med och påverka hur Strandparken ska förnyas. Över 500 svar och massor av bra synpunkter kom in. Tack! Flest önskade förslaget "En lugn och grön oas" med gräsytor, planteringar och olika typer av sittplatser. Det förslaget jobbar kommunen nu vidare på för att skapa en attraktiv plats för dig som bor och vistas här. Strandparken börjar tidigast att förnyas under 2022 och tar cirka två år att färdigställa.
 • Trappan mellan kajen och J V Svenssons torg har byggts om och är öppen igen. Den har fått nya sittplatser i trä och planteringar längs med sidorna.
 • En park med gräsmatta och blommor anlades våren 2020 runt om och strax öster om trappan. 10 ekar har planterats i parken.
 • Vid Fabrikörvägen har markarbeten påbörjats för cirka 60 nya lägenheter. Sprängning sker fram till vintern 2021. Ordinarie tider för sprängning är klockan 9-15 på vardagar. Vid enstaka fall behöver arbeten även göras under helgen. Under 2022 kommer stommen på huset att byggas upp. Även en elnätstation har byggts om. På Fabrikörvägen, intill utfarten av garaget, tas ett avluftstorn som var placerat där husen ska stå, bort och byggs sedan upp igen. Det nya tornet får nya tystare aggregat. Avlutftstornet behövs för att ventilationen i Torggaraget ska fungera. Bygget har sommaruppehåll vecka 29-31. Byggaktör: Tobin Properties, info@tobinproperties.se. För frågor, kontakta david.kouaib@wastbygg.se.
 • Augustendalsvägen är ett hus med 14 lägenheter färdigt och där har redan nya grannar flyttat in. Byggaktör: Patriam, info@patriam.se.
 • På höjden, vid Lokomobilvägen byggs cirka 200 nya bostäder, de första bostäderna ska stå klara för inflyttning 2022. Nu pågår markarbete, tider för sprängning är klockan 10, 12 och 14, vardagar. Byggaktör Besqab: info@besqab.se, 08-409 416 00.
 • En ny väg som kopplar samman Nacka strand och Jarlaberg med väg 222 börjar byggas under hösten 2021. Läs mer.

Politiska beslut, antagande av detaljplaner m.m.

 • Detaljplanen för Norra Nacka strand (detaljplan 3) antogs av kommunfullmäktige den 16 oktober 2017. Detaljplanen har varit överklagad. Mark- och miljööverdomstolen beslutade den 25 maj 2018 att inte bevilja prövningstillstånd. Detta innebär att antagandebeslutet har vunnit laga kraft. Projektering för utbyggnad påbörjades hösten 2019 och pågår. Läs mer på Norra Nacka strands webbplats.
 • Detaljplanen för Södra Nacka strand (detaljplan 4) antogs av kommunfullmäktige den 11 december 2017. Detaljplanen har varit överklagad. Mark- och miljööverdomstolen har i dom den 16 januari 2019 fastställt kommunfullmäktiges beslut att anta detaljplanen. Detta innebär att antagandebeslutet har vunnit laga kraft. Läs mer på Södra Nacka strands webbplats.
 • Utbyggnaden i Norra branten (delplan 1 och 2) pågår. Läs mer på webbplatserna Norra branten delplan 1 respektive Norra branten delplan 2.

Det blå område där nålsymbolen står är projektområdet (hela utvecklingsområdet Nacka strand).
Du kan zooma och navigera i kartan. Använd musen eller "+" och "-".

Sidan uppdaterades: