Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
Illustration av människor på ett torg. Hus vatten och en buss i bakgrunden.

Nacka strand

Nacka strand utvecklas till en mer blandad stadsdel med bostäder, arbetsplatser och service - med en tydlig egen karaktär. Totalt ska cirka 1 800 nya bostäder byggas, varav cirka 500 är klara. Parker, torg och gator byggs om och fler ytor för lek skapas. När fler grannar flyttar in behövs nya lösningar för båt- och busstrafik, hantering av dagvatten och parkering. Nacka strand blir en del av Nacka stad, en kort promenad från tunnelbanans nya station Nacka.

Tove Mark

Tove Mark

Plansamordnare

Ola Larsson

Ola Larsson

Byggprojektledare

Christina Gerremo

Christina Gerremo

Projektchef

08-718 96 72

nackastrand-program-250px.jpgI detaljplaneprogrammet för Nacka strand från 2014 kan du läsa om hur tanken är att Nacka strand ska utvecklas. Läs mer om de olika delområdena i menyn och se kartan.

Vad händer nu och i nästa steg?

 • Rondellen vid J V Svenssons torg har flyttats ett tiotal meter österut och ett ledningsarbete genomförs vid Augustendalsvägen. Arbetet ska vara klart under 2023. Biltrafiken i området påverkas, men det går att ta sig fram i båda körriktningarna. För gång- och cykeltrafikanter följ skyltning på plats.
 • Vid Fabrikörvägen pågår arbetet med att färdigställa 60 nya lägenheter som blir inflyttningsklara i etapper. Byggaktör: Corem.
 • Vid korsningen Augustendalsvägen/Lokomobilvägen bygger Besqab cirka 200 lägenheter och första inflyttningen är planerad till 2023.
 • Då SL har fått en tätare båttrafik, planerar kommunen för en ny brygga med byggnationsstart i kvartal tre 2024.
 • Kommunen kommer att bygga en dagvattendamm vid Augustendalvägen på väg ner mot kajen. Dammen planeras att byggas 2026  i samband med att flera bostäder blir klara.
 • Våren 2021 genomfördes en medborgardialog om hur Strandparken ska förnyas, där över 500 svar kom in. Resultatet blev gräsytor, planteringar och olika typer av sittplatser. Strandparken börjar tidigast att förnyas under 2026 och tar cirka två år att färdigställa.

Politiska beslut, antagande av detaljplaner m.m.

 • Detaljplanen för Norra Nacka strand (detaljplan 3) antogs av kommunfullmäktige den 16 oktober 2017. Detaljplanen har varit överklagad. Mark- och miljööverdomstolen beslutade den 25 maj 2018 att inte bevilja prövningstillstånd. Detta innebär att antagandebeslutet har vunnit laga kraft. Projektering för utbyggnad påbörjades hösten 2019 och pågår. Läs mer på Norra Nacka strands webbplats.
 • Detaljplanen för Södra Nacka strand (detaljplan 4) antogs av kommunfullmäktige den 11 december 2017. Detaljplanen har varit överklagad. Mark- och miljööverdomstolen har i dom den 16 januari 2019 fastställt kommunfullmäktiges beslut att anta detaljplanen. Detta innebär att antagandebeslutet har vunnit laga kraft. Läs mer på Södra Nacka strands webbplats.
 • Utbyggnaden i Norra branten (delplan 1 och 2) pågår. Läs mer på webbplatserna Norra branten delplan 1 respektive Norra branten delplan 2.

Det blå område där nålsymbolen står är projektområdet (hela utvecklingsområdet Nacka strand).
Du kan zooma och navigera i kartan. Använd musen eller "+" och "-".

Sidan uppdaterades: