Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
Illustration av människor på ett torg. Hus vatten och en buss i bakgrunden.

Nacka strand

Nacka strand utvecklas till en mer blandad stadsdel med bostäder, arbetsplatser och service - med en tydlig egen karaktär. Totalt ska cirka 1 800 nya bostäder byggas, varav cirka 750 är klara. Parker, torg och gator byggs om till trivsammare och tryggare platser. När fler grannar flyttar in behövs nya lösningar för båt- och busstrafik, hantering av dagvatten och parkering. Nacka strand blir en del av Nacka stad, en kort promenad från tunnelbanans nya station Nacka.

Ola Larsson

Ola Larsson

Byggprojektledare

Christina Gerremo

Christina Gerremo

Projektchef

08-718 96 72

Emma Castberg

Emma Castberg

Gruppchef, Planenheten

nackastrand-program-250px.jpgI detaljplaneprogrammet för Nacka strand från 2014 kan du läsa om hur tanken är att Nacka strand ska utvecklas.

Träffa oss den 7 september klockan 10-13

Vill du veta mer om våra kommande arbeten? Då ska du passa på att träffa oss lördag 7 september, klockan 10 – 13, på J V Svenssons torg. Representanter från kommunen kommer finnas på plats för att svara på dina frågor och berätta om hur vi arbetar med stadsutvecklingen i Nacka strand. Vi ser fram emot att träffa dig!

Vad händer nu och i nästa steg?

Under 2024-2026 kommer vi börja med flera större projekt för att göra Nacka strand till en ännu bättre plats att leva och verka på.

Temporära åtgärder för att göra fint vid JV Svenssons torg kommer att vara färdigställda under augusti. Orsaken till att åtgärderna inte blev klara tidigare inför sommaren är tyvärr försenad materialleverans.

Arbeten som startar upp under hösten 2024 är:

 • Ellenviksvägen. Hela gatan får en väsentligt bättre standard och en ny gångbana och belysning.
 • Östra skogen. Här bygger vi en mindre lekplats och rustar samtidigt upp gångvägen som går längs med Brf Himmelsbågen.
 • Dagvattenpark. Kommunen kommer bygga en dagvattenpark vid Augustendalsvägen, på väg ner mot kajen. Parken kommer bestå av sittplatser, växter och en damm som renar dagvattnet.
 • Pendlarbåtbrygga. Då SL har fått en tätare båttrafik, planerar kommunen för en ny pendlarbåtsbrygga. Trafikstart är planerad till slutet av 2025.

Arbeten som startar upp under 2025-2026 är:

 • Augustendalsvägen. Från J V Svenssons torg ner till kajen ska nya ledningar läggas under mark för att möta framtidens behov av vatten och avlopp, värme, fiber och el.
 • Torgytan vid Restaurant J. Torgytan vidgas för att skapa en bättre torgmiljö och förbindelse till båttrafiken och övriga Nacka strand.
 • Strandparken. Våren 2021 genomfördes en medborgardialog om hur Strandparken ska förnyas, där över 500 svar kom in. Resultatet blev gräsytor, planteringar och olika typer av sittplatser. Strandparken börjar tidigast att förnyas under 2026 och tar cirka två år att färdigställa.

Ta del av de vanligaste frågorna och svaren om kommande arbeten i Nacka strand

Kartan visar detaljplaner i Nacka strand. Mer information om varje detaljplan hittar du i menyn till höger. Detaljplan sju är ännu inte startad. detaljplaner_Nacka strand.jpg

Politiska beslut, antagande av detaljplaner m.m.

 • Detaljplanen för Norra Nacka strand (detaljplan 3) antogs av kommunfullmäktige den 16 oktober 2017. Detaljplanen har varit överklagad. Mark- och miljööverdomstolen beslutade den 25 maj 2018 att inte bevilja prövningstillstånd. Detta innebär att antagandebeslutet har vunnit laga kraft. Projektering för utbyggnad påbörjades hösten 2019 och pågår. Läs mer på Norra Nacka strands webbplats.
 • Detaljplanen för Södra Nacka strand (detaljplan 4) antogs av kommunfullmäktige den 11 december 2017. Detaljplanen har varit överklagad. Mark- och miljööverdomstolen har i dom den 16 januari 2019 fastställt kommunfullmäktiges beslut att anta detaljplanen. Detta innebär att antagandebeslutet har vunnit laga kraft. Läs mer på Södra Nacka strands webbplats.
 • Utbyggnaden i Norra branten (delplan 1 och 2) pågår. Läs mer på webbplatserna Norra branten delplan 1 respektive Norra branten delplan 2.

Det blå område där nålsymbolen står är projektområdet (hela utvecklingsområdet Nacka strand).
Du kan zooma och navigera i kartan. Använd musen eller "+" och "-".

Sidan uppdaterades: