Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Nya sprängningar och ett nattarbete när arbetet på Mensättravägen fortsätter

Natten den 30–31 mars läggs trafiken om i korsningen för att möjliggöra det fortsatta arbetet med schakt och sprängningsarbeten i korsningen Edövägen/Mensättravägen

Arbeten 30 mars-17 april

  • Natten 30–31 mars läggs trafiken om i korsningen Edövägen/Mensättravägen.
    Arbetet pågår mellan 21.00-05.00.
  • 31 mars-17 april genomförs schakt och sprängningsarbeten i korsningen. Arbetet utförs dagtid på vardagar. Kvällsarbete till klockan 22.00 kan förekomma.

Edöv_Mensättra_karta.jpg

Arbetet är en del i arbetet med att förbättra framkomligheten till och från Orminge centrum. Mensättravägen breddas och byggs om med fyra cirkulationsplatser och en ny gång- och cykelväg. Arbetet med Mensättravägen ska vara klart hösten 2020.

Hur går det till när man spränger?

Först borras det i berget som fylls med sprängämnen. Därefter sprängs varje hål med någon tusendels sekunds mellanrum. Trots tidsintervallen upplevs sprängsalvan som en enda sprängning. När salvan gått lastas bergmassorna i lastbilarna. Massorna återanvänds i ett närliggande projekt eller körs till en kross. Slutligen knackar man ner allt löst berg, både för hand och med maskin. Så här fortgår arbetet tills allt som ska sprängas är sprängt. Sist, men inte minst, säkras berget med bultar och nät, i de fall det behövs.

Signaler före och efter sprängning

Före sprängning ljuder en varning med korta ljudstötar. Några sekunder efter den sista korta signalen går spräng - salvan. Efter sprängningen ljuder en lång sammanhängande ljudsignal som signalerar att sprängningen är över. Om sprängningen är nära en bil-, gång eller cykelväg placeras flaggvakter ut.

Sidan uppdaterades: