Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Det finns viktig information

Just nu är efterfrågan extra hög på ärenden hos Bygglovsenheten, vilket gör att du kan behöva vänta längre än vanligt på svar och besked från oss.

Mer information

Nattarbete 14 mars till 22 mars under vardagar på Skarpövägen/Mensättravägen

Den nya gång- och cykelbanan på Skarpövägen som leder upp till Mensättravägen vid Myrsjöskolan är avstängd under arbetet.

Under arbetet ska dagvattenledningar läggas om och schaktarbeten genomföras. Slutligen ska marken återställas.

Skarpövägen och Mensättravägen är öppen för motortrafik även om framkomligheten begränsas framför allt vid cirkulationsplatsen Skarpövägen/Mensättravägen. Cyklister och gående hänvisas till gång- och cykelvägen genom västra Orminge.

Nattarbete april artikel.jpg

Arbetet utförs mellan 22.00 och 05.00 och flaggvakter finns på plats för att dirigera trafiken. Genom att arbeta under natten påverkas inte framkomligheten i högtrafik och risken för olyckor minskar.

Sidan uppdaterades: