Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Den 15 januari flyttar bussgatan i Orminge centrum

Tryggt, tillgängligt och levande är centralt för Orminges utveckling. Som ett led i den utvecklingen, flyttar tillfälligt den befintliga bussgatan på Kanholmsvägen till den tidigare infartsparkeringen bredvid Toyota. Flytten gör det möjligt att börja arbeta med att bredda och anpassa den befintliga bussgatan för framtida resenärer.

Hur går flytten till?

SL kommer att ha kundvärdar och flaggvakter på plats tidigt på morgonen den 15 januari för att svara på frågor och hänvisa till den nya bussterminalen. Kundvärdarna kommer att finnas vid bussgatan en månad framåt under högtrafik. Terminalkartor kommer att finnas tillgängligt om bussarnas hållplatslägen. Flytten påverkar inte planerade tidtabeller.

Kartor Bussgata2.png

Tidplan för arbetet med bussgatan på Kanholmsvägen

Arbetet med bussgatan påbörjas den 15 januari 2023 och beräknas preliminärt att vara klart i början av 2025.

Så här påverkas framkomligheten

Var uppmärksam på att tidigare gångvägar på Kanholmsvägen inte är tillgängliga från den 15 januari, den tillfälliga flytten av bussgatan kan påverka dina vägval när du går eller cyklar. Gång- och cykelvägar leds om, följ skyltning på plats.

När: Söndagen den 15 januari
Klart: Busstrafiken flyttar tillbaka till Kanholmsvägen i början 2025

Magnolia hanverkshuset_brunnberg forshed_3 670x290.jpg

Utbyggd kollektivtrafik innebär minskad klimatpåverkan

Transportrelaterade utsläpp är den största utsläppsposten i kommunen, varav personbilstrafiken utgör en stor del. Genom att välja att åka kollektivt istället för med bil bidrar du till att minska utsläppen och belastningen på miljön.

En satsning på förbättrad kollektivtrafik bidrar också till Nackas utveckling i stort. Att utveckla kollektivtrafik går i linje med planen för länets satsningar på transportinfrastruktur. Ambitionen är att minst 70 procent av alla resor inom länet ska ske gående, med cykel och kollektivtrafik senast år 2030. Samtidigt ska investeringarna i infrastruktur bidra till minskad klimatpåverkan och hållbar tillväxt.

Läs mer om Orminge centrum och utvecklingen i området.

Läs mer om busstidtabell och trafikläget i kollektivtrafiken hos SL.se.
Läs mer om länsplanen för transportinfrastruktur hos Region Stockholm.

Sidan uppdaterades: