Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
fotboll

Ramsmora fotbollsplaner

När Nacka växer behöver idrottsytorna anpassas i takt med utvecklingen, därför skapar nu Nacka kommun fler fotbollsplaner för barn och unga. Kommunen har beslutat att undersöka förutsättningarna för att anlägga två elvaspelarplaner i Ramsmora, som kan stå färdiga under 2023.

Profilbild saknas

Jakob Vogel

Projektledare

Att anlägga nya fotbollsplaner kräver noggrant arbete. Därför görs en förstudie för att undersöka förutsättningarna för fotbollsplaner i Ramsmora med hänsyn till markförutsättningar, miljö, djurliv och trafiksituation. I förstudien ska även förslag till placering av konstgräsplanerna, parkering och omklädningsrum tas fram. Nästa steg är ett nytt politiskt beslut om pengar för att bygga fotbollsplanerna. Bygglov behöver också sökas och upphandling av entreprenör inledas.

Nacka kommun har skrivit avtal med Boo församling om att arrendera marken från och med den 1 juli 2022. En förutsättning för att avtalet ska gälla är att kommunen får beviljat bygglov för fotbollsplanerna.

När Nacka växer behöver idrottsytorna anpassas i takt med utvecklingen, både när det gäller kapacitet och placering. För att skapa nya fotbollsplaner behövs stora ytor, därför tittar vi på möjligheten att bygga planer utanför central bebyggelse.

Placering av de planerade elvaspelarplanerna.
karta_placering.jpg

Vad händer nu och i nästa steg

  • Fram till våren 2022 görs en förstudie med hänsyn till markförutsättningar, miljö, djurliv och trafiksituation.
  • Planen är att börja bygga fotbollsplanerna under andra halvan av 2022 och att de ska stå färdiga under 2023.

Sidan uppdaterades: