Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
fotboll

Ramsmora fotbollsplaner

När Nacka växer behöver idrottsytorna anpassas i takt med utvecklingen, därför skapar nu Nacka kommun fler fotbollsplaner för barn och unga. Kommunen har beslutat att undersöka förutsättningarna för att anlägga två elvaspelarplaner i Ramsmora, som kan stå färdiga under 2023.

Monika Stenholm

Monika Stenholm

Fastighetsutvecklare

08-718 93 90

Att anlägga nya fotbollsplaner kräver noggrant arbete. Därför görs en förstudie för att undersöka förutsättningarna för fotbollsplaner i Ramsmora med hänsyn till markförutsättningar, miljö, djurliv och trafiksituation.

Nacka kommun har skrivit avtal med Boo församling om att arrendera marken från och med den 1 juli 2022. En förutsättning för att avtalet ska gälla är att kommunen får beviljat bygglov för fotbollsplanerna.

När Nacka växer behöver idrottsytorna anpassas i takt med utvecklingen, både när det gäller kapacitet och placering. För att skapa nya fotbollsplaner behövs stora ytor, därför tittar vi på möjligheten att bygga planer utanför central bebyggelse.

Placering av de planerade elvaspelarplanerna.
karta_placering.jpg

Vad händer nu och i nästa steg

  • Fram till sommaren 2022 görs en förstudie med hänsyn till markförutsättningar, miljö, djurliv och trafiksituation.
  • Nacka kommun har gjort en anmälan om samråd enligt enligt 12 kap. 6 § miljöbalken till länsstyrelsen, vilket krävs enligt miljöbalken. Projektet inväntar nu beslut från länsstyrelsen

Sidan uppdaterades: