Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Byggprojektet startar (våren/sommaren 2023)

Nu drar äntligen arbetet igång med ridanläggningen på Velamsund och det är vår entreprenör NOVAB som kommer att genomföra de första två etapperna på gården.

Då Gårdscentrum ligger på ett trångt näs med många intressenter så som ridskolan och dess elever, andra entreprenörer och företagare samt olika besökare till naturreservatet krävs det en god kommunikation och planering kring entreprenaden för att skapa en trygg plats för alla att vistas på.

För att lyckas hålla en god säkerhetsnivå där ridskoleverksamheten ska kunna vara igång krävs det att vi bygger i etapper, en mer detaljerad beskrivning av etappindelningarna kan ni läsa längre ner.

Genom kommunens satsning av den nya ridanläggningen på Velamsund kan vi även berätta att anläggningen i framtiden även kommer att kunna erbjuda ridning för personer med funktionsvariationer, något som i dagsläget saknas inom den egna kommunen.

Velamsund ridanläggning.jpgBilden visar Velamsunds befintliga ridhus och stall.

Projektering av ny ridanläggning 2022

Just nu pågår projekteringsarbetet för den nya ridanläggningen som ska ersätta den befintliga, projekteringen beräknas vara klar till sommaren 2022.

Nästa steg

  • När projekteringen är klar kommer projektet att ansöka om erforderliga tillstånd och dispenser samt påbörja upphandling av byggentreprenör.
  • När byggentreprenör är på plats kommer arbetet att genomföras etappvis för att säkerställa att ridskoleverksamheten kan fortgå på ett säkert och tryggt sätt för både elever, anställda, hästar men även för övriga intressenter som vistas rund Gårdscentrum på Velamsund.

Sidan uppdaterades: