Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Ridanläggning Velamsund

För att säkerställa ridskoleverksamheten i Velamsund kommer Nacka kommun att ta ett helhetsgrepp och bygga en ny ridanläggning innehållande stall, ridhus, ridbana och åtgärda de brister som finns hos befintliga rasthagar och hos uteridbanan. Den nya anläggningen dimensioneras för cirka 50 ridskolehästar.

Sandra Davidsson

Sandra Davidsson

Byggprojektledare

08-718 82 26

Vad händer nu och i nästa steg?

Nu drar äntligen arbetet igång med ridanläggningen på Velamsund och det är vår entreprenör NOVAB som kommer att genomföra de första två etapperna på gården.

Då Gårdscentrum ligger på ett trångt näs med många intressenter så som ridskolan och dess elever, andra entreprenörer och företagare samt olika besökare till naturreservatet krävs det en god kommunikation och planering kring entreprenaden för att skapa en trygg plats för alla att vistas på.

För att lyckas hålla en god säkerhetsnivå där ridskoleverksamheten ska kunna vara igång krävs det att vi bygger i etapper, en mer detaljerad beskrivning av etappindelningarna kan ni läsa längre ner.

Genom kommunens satsning av den nya ridanläggningen på Velamsund kan vi även berätta att anläggningen i framtiden även kommer att kunna erbjuda ridning för personer med funktionsvariationer, något som i dagsläget saknas inom den egna kommunen.

Velamsund ridanläggning.jpgBilden visar Velamsunds befintliga ridhus och stall.

Velamsunds ridverksamhet

  • Ridskoleverksamheten i Velamsund bedrivs genom föreningen Nacka Ridklubb som sköter ungdomsverksamheten, samt en entreprenör, Nacka Ridhus AB, som äger hästarna och genomför ridskoleverksamheten. Nacka kommunen äger mark och byggnader och hyr ut till Nacka Ridhus AB — förutom det befintliga ridhuset, som ska rivas, som ägs av klubben och står på kommunens mark.

Sidan uppdaterades: