Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Det finns viktig information

Planerat systemunderhåll av vissa e-tjänster tisdag den 21 september – dessa e-tjänster är otillgängliga med start på morgonen, cirka kl.08.30. Underhållet förväntas vara klart kl.14.

Vy över Planiaområdet vid korsningen Värmdövägen-Alphyddevägen.

Bakaxeln

Projektets mål är att möjliggöra bostäder, lokaler i bottenvåningar och en mindre förskola.

Hanna Flygt

Hanna Flygt

Projektledare

08-7189048

Status och handlingar

Vad händer nu och i nästa steg?

  • Projektet är i startskedet för att ta fram ett detaljplaneförslag och olika utredningar ska nu göras.

Startskede

Projektområdet ligger vid korsningen Värmdövägen-Alphyddevägen och ingår i den norra delen av detaljplaneprogrammet för Planiaområdet i Sickla inom Nacka stad.

Projektets övergripande syfte är att möjliggöra för cirka 350 bostäder, verksamheter, förskola och tunnelbaneuppgång i bottenvåning. Projektets syfte är även att medverka till en levande och attraktiv stadsmiljö. Området ska få en tydligare rumslig struktur med en livfull stadskaraktär och hög arkitektonisk kvalitet, samt bidra till att Värmdövägen och Alphyddevägen utvecklas till levande stadsgator.

Det röda område där nålsymbolen står är projektområdet.
Du kan zooma och navigera i kartan. Använd musen eller "+" och "-".

Sidan uppdaterades: