Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Det finns viktig information

Det går inte att signera en Abou e-tjänst på mobilen med BankID/Mobilt BankID Felsökning pågår.

Läs mer...
Visionsbild över området Bakaxeln

Bakaxeln

Projektets mål är att möjliggöra bostäder, lokaler i bottenvåningar och en mindre förskola.

Hanna Flygt

Hanna Flygt

Projektledare

Status och handlingar

Vad händer nu och i nästa steg?

  • Projektet är vilandeförklarat för närvarande och tidplanen anpassas efter tunnelbanans utbyggnad.

Startskede

Projektområdet ligger vid korsningen Värmdövägen-Alphyddevägen och ingår i den norra delen av detaljplaneprogrammet för Planiaområdet i Sickla inom Nacka stad.

Projektets övergripande syfte är att möjliggöra för cirka 350 bostäder, verksamheter, förskola och tunnelbaneuppgång i bottenvåning. Projektets syfte är även att medverka till en levande och attraktiv stadsmiljö. Området ska få en tydligare rumslig struktur med en livfull stadskaraktär och hög arkitektonisk kvalitet, samt bidra till att Värmdövägen och Alphyddevägen utvecklas till levande stadsgator.

Det röda område där nålsymbolen står är projektområdet.
Du kan zooma och navigera i kartan. Använd musen eller "+" och "-".

Sidan uppdaterades: