Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Sickla

Projektet omfattar samordning både vad gäller planering, genomförande och kommunikation av de stadsbyggnadsprojekt som ingår i projektchefsområdet Sickla, samt samordning gentemot andra interna och externa projekt och planer i området. Projektet hanterar de frågor, utredningar och avtal som är övergripande och berör flera stadsbyggnadsprojekt.

Sickla

Sickla utgör den del av Nacka som gränsar till Stockholms innerstad. Här utvecklas en hållbar stadsmiljö med nya bostäder, arbetsplatser och trivsamma mötesplatser för rekreation, idrott och kultur. Om några år kommer tunnelbanan hit och i framtidens Sickla kommer det att vara smidigt att sig fram − oavsett om du går, cyklar eller åker kollektivt.

Liv och rörelse

Nacka växer och utvecklas. Sickla förändras och blir ett tätare, mer blandat område som ska ge plats för cirka 4 500 nya bostäder och 1 800 kvadratmeter yta för handel och kontor. Sickla blir en stadsdel med liv och rörelse under fler av dygnets timmar jämfört med idag.

Mötesplatser och grönområden

När området förtätas och får nya invånare och besökare prioriteras trevliga mötesplatser, närhet till skola och fritidsverksamheter. Sicklas rika industri- och kulturhistoria tas tillvara. Ambitionen är också att de grönområden och vattendrag som finns i Sicklas närhet ska bli mer tillgängliga.

Utökad kollektivtrafik

Tvärbanan har kommit till Sickla. När tunnelbanans blå linje förlängs får Nacka tre T-banestationer, varav en i Sickla. Nacka blir då östra Storstockholms knutpunkt för kommunikationer med bara 12 minuter till T-centralen. Dessutom görs satsningar på gång- och cykelstråk.

Hållbar dagvattenhantering

Hållbar dagvattenhantering är en angelägen fråga för hela Nacka – och för Sickla. Vid planering och utbyggnad är fördröjning, avledning och rening av dagvatten prioriterat.

Läs mer om arbetet:
Dagvattenrening i Kyrkviken/Järlasjön

Flera stadsutvecklingsprojekt i Sickla

Sickla är indelat i närmare 20 olika stadsutvecklingsprojekt. Några av projekten är i tidigt planeringsskede, medan andra har börjat märkas med markarbeten där nya vägar och hus tar form.
Några projekt är klara, som kontorsbyggnaderna på Uddvägen vilka färdigställdes 2018 samt ett studenthus i Alphyddan som färdigställdes 2018. Ett andra studenthus håller på att färdigställas under sommaren 2020. Läs mer om de olika projekten i menyn till höger.

Läs programmet för Sickla här (PDF-dokument, 7,6 MB)
Läs strukturplanen här (PDF-dokument, 5,3 MB)

Senaste nytt

Sprängningsarbeten i Sickla startar 11 augusti.

Sprängningar för Region Stockholms arbetstunnel för tunnelbanan börjar 11 augusti. Arbetet sker mitt emot Saltsjöbanans Nacka station, på Värmdövägens norra del. Region Stockholm ansvarar för arbetet och kan svara på frågor via tel 08-600 10 00 eller e-post. Mer information finns här.

Sprängningsarbete för Sickla stationshus och den kommande tunnelbaneuppgången startar också 11 augusti. Arbetet äger rum i korsningen mellan Sickla industriväg och Smedjegatan. Atrium Ljungberg ansvarar för detta arbete och kan svara på frågor via tel 08–615 89 00, eller e-post: info@al.se . Läs mer här om arbetet.

Startskott för ny grundskola i Sickla

Ett första spadtag har ägt rum för en ny grundskola på Planiavägen i Sickla. 750 elever kommer kunna gå här, från förskoleklass till årskurs nio. Hösten 2021 öppnar skolan. Byggarbeten påbörjas första veckan i juli 2020. Läs nyheten här.

Sickla stationshus - Granskning av förslag till ny detaljplan

Under tiden 29 maj 2020 till och med 13 juli 2020 finns förslaget utställt för granskning. Förslaget är en ny, hög stationsbyggnad med handel, service, café/ restaurang, kontor samt tunnelbaneentré och vänthall. Du kan se mer på webbplatsen nedan, i Nacka kommuns utställningshall samt på biblioteken i Dieselverkstaden i Sickla och i Nacka Forum.Välkomna med synpunkter. Läs gärna mer om förslaget här.

Nya studentlägenheter

På Alphyddevägen är 113 nya lägenheter klara för studenter att flytta in i. Fint läge, nära till service, handel, kollektivtrafik och natur. Läs nyhet här.

Sickla informationsbrev

Ett informationsbrev om Sickla skickas ut under maj månad, 2020.
Ta del av informationsbrevet här.

Sickla stationshus - förberedelser startar

Förberedande grundarbeten påbörjas nu för Sickla stationshus där tunnelbanans biljetthall kommer ligga. Arbetet sker i enlighet med befintlig detaljplan, med ett hus på 4-5 våningar högt. Atrium Ljungberg driver detta projekt tillsammans med Region Stockholm.
Sprängningar i området startar i början på augusti 2020.
Läs nyhet om detta.
Läs mer om Sickla stationshus, ny detaljplan med högre hus.

Tunnelbanan

Tunnelbanan håller nu på med förberedande arbeten i Sickla, vid Värmdövägen, och sprängningar är planerade i området framöver.
Läs mer här: nacka.se/tunnelbanan
Läs mer här från Region Stockholm.

Traversen - nya bostäder och lokaler

Under tiden 9 mars till och med 20 april 2020 fanns planförslaget tillgängligt för samråd. Samrådstiden är nu avslutad. Tack för inkomna synpunkter!
Läs mer om Traversen.

Sickla industriväg

På Sickla industriväg pågår arbete med att skapa en modern stadsgata med trafiksäker miljö. Trafikomläggningar förekommer.
Läs mer här: nacka.se/sicklaindustrivag
Läs nyhet om avstängning för motorfordon.

Sidan uppdaterades: