Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Det finns viktig information

Uppdatering av bygglovenhetens e-tjänster. 25 maj klockan 11.30 till och med 30 maj går det inte att använda bygglovenhetens e-tjänster på grund av en uppdatering.

Framtidsbild av Sickla med Tunnelbanan

Sickla

Sickla utgör den del av Nacka som gränsar till Stockholms innerstad. Här utvecklas en hållbar stadsmiljö med nya bostäder, arbetsplatser och trivsamma mötesplatser för rekreation, idrott och kultur. Om några år kommer tunnelbanan hit och i framtidens Sickla kommer det att vara smidigt att sig fram − oavsett om du går, cyklar eller åker kollektivt.

Liv och rörelse

Nacka växer och utvecklas. Sickla förändras och blir ett tätare, mer blandat område som ska ge plats för cirka 4 500 nya bostäder och nya ytor för handel och kontor. Sickla blir en stadsdel med liv och rörelse under fler av dygnets timmar jämfört med idag.

Mötesplatser och grönområden

När området förtätas och får nya invånare och besökare prioriteras trevliga mötesplatser, närhet till skola och fritidsverksamheter. Sicklas rika industri- och kulturhistoria tas tillvara. Ambitionen är också att de grönområden och vattendrag som finns i Sicklas närhet ska bli mer tillgängliga.

Knutpunkt för kollektivtrafik

Sicklas knutpunkt för kollektivtrafik ligger strax norr om Sickla köpkvarter. Platsen är redan nu en central plats för resande med kollektivtrafiken, men blir ännu viktigare när Sickla utvecklas. Idag kan byte enkelt ske mellan Tvärbanan, Saltsjöbanan och bussar. Nu pågår även utbyggnaden av nya tunnelbanan, med stationerna Sickla, Järla och Nacka. När den är klar 2030 kan du ta dig mellan Nacka och T-centralen på 12 minuter.

För att bytet till kollektivtrafiken ska bli ännu smidigare anpassas även närliggande gång- och cykelstråk , till exempel Sickla industriväg som byggs om till en stadsgata med trafiksäker miljö.

Hållbar dagvattenhantering

Hållbar dagvattenhantering är en angelägen fråga för hela Nacka – och för Sickla. Vid planering och utbyggnad är fördröjning, avledning och rening av dagvatten prioriterat.

Läs mer om arbetet:
Dagvattenrening i Kyrkviken/Järlasjön

Flera stadsutvecklingsprojekt i Sickla

Sickla är indelat i närmare 20 olika stadsutvecklingsprojekt. Några av projekten är i tidigt planeringsskede, medan andra har börjat märkas med markarbeten där nya vägar och hus tar form.
Några projekt är klara, som kontorsbyggnaderna på Uddvägen vilka färdigställdes 2018 samt studenthus i Alphyddan som färdigställdes 2018 och 2020. Läs mer om olika projekt i menyn till höger.

Läs programmet för Sickla här (PDF-dokument, 7,6 MB)
Läs strukturplanen här (PDF-dokument, 5,3 MB)

Projektchef Anna Bäcklund berättar om vad som är på gång i Sickla

Nyheter

Stora kollektivtrafiksatsningar i Nacka

Nacka kommun och Region Stockholm är nu överens om stora satsningar på kollektivtrafiken. Två strategiska avtal har tagits fram vilket är ett viktigt steg för att säkra framtidens kollektivtrafik i Nacka. Det är ett viktigt steg för att säkra framtidens kollektivtrafik i Nacka.

Välkommen till digitalt informationsmöte 21 april om detaljplan Norra Nobelberget, Sickla

Torsdagen 21 april klockan 17.00-18.30 är du välkommen till digitalt informationsmöte om förslag till ny detaljplan för Norra Nobelberget i västra Sickla. Här planeras för bostäder, ny förskola och nya arbetsplatser, nära den framtida nya tunnelbanestationen. Sickla och Hammarby sjöstad vävs samman genom ett mer levande, trivsammare och tryggare område.

Välkommen och tyck till! Samråd om detaljplan för Norra Nobelberget i Sickla

Sickla fortsätter att utvecklas till en tätare, mer blandad och innehållsrik stadsmiljö. Västra delen av Sickla föreslås omvandlas till en stadsmiljö med förskola, bostäder och arbetsplatser, med gångavstånd till den nya kommande tunnelbanestationen. Nu startar samråd för detaljplan för Norra Nobelberget.

Sidan uppdaterades: