Hoppa till innehåll

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Sickla

Projektet omfattar samordning både vad gäller planering, genomförande och kommunikation av de stadsbyggnadsprojekt som ingår i projektchefsområdet Sickla, samt samordning gentemot andra interna och externa projekt och planer i området. Projektet hanterar de frågor, utredningar och avtal som är övergripande och berör flera stadsbyggnadsprojekt.

Sickla

Sickla utgör den del av Nacka som gränsar till Stockholms innerstad. Här utvecklas en hållbar stadsmiljö med nya bostäder, arbetsplatser och trivsamma mötesplatser för rekreation, idrott och kultur. Om några år kommer tunnelbanan hit och i framtidens Sickla kommer det att vara smidigt att sig fram − oavsett om du går, cyklar eller åker kollektivt.

Liv och rörelse

Nacka växer och utvecklas. Sickla förändras och blir ett tätare, mer blandat område som ska ge plats för cirka 4 500 nya bostäder och 1 800 kvadratmeter yta för handel och kontor. Sickla blir en stadsdel med liv och rörelse under fler av dygnets timmar jämfört med idag.

Mötesplatser och grönområden

När området förtätas och får nya invånare och besökare prioriteras trevliga mötesplatser, närhet till skola och fritidsverksamheter. Sicklas rika industri- och kulturhistoria tas tillvara. Ambitionen är också att de grönområden och vattendrag som finns i Sicklas närhet ska bli mer tillgängliga.

Utökad kollektivtrafik

Tvärbanan har kommit till Sickla. När tunnelbanans blå linje förlängs får Nacka tre T-banestationer, varav en i Sickla. Nacka blir då östra Storstockholms knutpunkt för kommunikationer med bara 12 minuter till T-centralen. Dessutom görs satsningar på gång- och cykelstråk.

Hållbar dagvattenhantering

Hållbar dagvattenhantering är en angelägen fråga för hela Nacka – och för Sickla. Vid planering och utbyggnad är fördröjning, avledning och rening av dagvatten prioriterat.

Läs mer om arbetet:
Dagvattenrening i Kyrkviken/Järlasjön

Flera stadsutvecklingsprojekt i Sickla

Sickla är indelat i närmare 20 olika stadsutvecklingsprojekt. Några av projekten är i tidigt planeringsskede, medan andra har börjat märkas med markarbeten där nya vägar och hus tar form.
Några projekt är klara, som kontorsbyggnaderna på Uddvägen vilka färdigställdes 2018 samt ett studenthus i Alphyddan som färdigställdes 2018. Läs mer om de olika projekten i menyn till höger.

Läs programmet för Sickla här (PDF-dokument, 7,6 MB)
Läs strukturplanen här (PDF-dokument, 5,3 MB)

Senaste nytt

Sickla informationsbrev

Ett informationsbrev om Sickla skickas ut under maj månad, 2020.
Ta del av informationsbrevet här.

Sickla stationshus - förberedelser startar

Förberedande grundarbeten påbörjas nu för Sickla stationshus där tunnelbanans biljetthall kommer ligga. Arbetet sker i enlighet med befintlig detaljplan. Atrium Ljungberg driver detta projekt tillsammans med Region Stockholm.
Läs nyhet om detta.
Läs mer om Sickla stationshus, ny detaljplan med högre hus.

Tunnelbanan

Tunnelbanan håller nu på med förberedande arbeten i Sickla, vid Värmdövägen, och sprängningar är planerade i området framöver.
Läs mer här: nacka.se/tunnelbanan
Läs mer här från Region Stockholm.

Traversen - nya bostäder och lokaler

Under tiden 9 mars till och med 20 april 2020 fanns planförslaget tillgängligt för samråd. Samrådstiden är nu avslutad. Tack för inkomna synpunkter!
Läs mer här.

Sickla industriväg

På Sickla industriväg pågår arbete med att skapa en modern stadsgata med trafiksäker miljö. Trafikomläggningar förekommer.
Läs mer här: nacka.se/sicklaindustrivag
Läs nyhet om avstängning för motorfordon.

Tillfällig infartsparkering

En tillfällig infartsparkering planeras öppna i Sickla till sommaren 2020 på Planiavägen 28. Parkeringen rymmer cirka 100 platser. Läs nyhet här: Tillfällig infartsparkering

Sidan uppdaterades:

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.