Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Upprustning av Saltsjöbanan

Nacka växer och en väl fungerande kollektivtrafik är en förutsättning när nya bostäder byggs. Saltsjöbanan behöver moderniseras och göras säkrare. En ökad turtäthet gör resandet attraktivt och bidrar till en bättre miljö.

Saltsjöbanans resenärer blir allt fler och kan se fram emot tätare avgångar i framtiden. Men för att kunna köra tätare trafik behöver SL stänga av hela banan under 15 månader för att bygga fler mötesstationer.

Saltsjöbanan stängs av i 15 månader – resan ersätts med bussar

Den 1 januari 2023 stängs hela Saltsjöbanan av till våren 2024. Tågtrafiken kommer att vara avstängd för att SL ska bygga dubbelspår och nya stationer i Tattby och Fisksätra.

Resan ersätts med bussar

Under avstängningen kommer du som reser med Saltsjöbanan kunna åka buss i stället. Fyra olika linjer har planerats utifrån erfarenheter av tidigare avstängningar. Exakt hur lång tid resan tar beror på när, var och i vilken riktning du åker.

På SLs webbplats kan du läsa mer om Saltsjöbanans ersättningstrafik:
Avstängning på Saltsjöbanan 2023 | SL
Start | SL

Varför stängs tågtrafiken av?

Tågtrafiken behöver vara avstängd för att det ska gå att genomföra en mängd större arbeten längs banan. Exempel på arbeten som SL utför är att bygga dubbelspår och nya stationer med dubbla plattformar i Tattby och Fisksätra. Saltsjöbanan går till stor del på enkelspår och det behövs fler dubbelspår längs banan för att tågen ska kunna köras tätare. Andra exempel är förbättringsarbeten för ökad tillgänglighet, bättre belysning och nya väderskydd.

Även Region Stockholm som bygger tunnelbanans Blå linje till Nacka och Nacka kommun kommer att utföra arbeten på eller i anslutning till Saltsjöbanans spår under avstängningen, bland annat renoveringen av Sickla bro och ombyggnaden av Värmdövägen till stadsgata.

Delar av Värmdövägens trafik leds om till Saltsjöbanans spårområde

Med start våren 2023 kommer delar av Värmdövägen att stängas av och trafik ledas om till spårområdet sträckan Finntorp – Järla bro. Spåren montereras ner redan i januari, därefter kommer spårområdet asfalteras sen är det dags för trafiken att ledas om.

SL köper in nya moderna tåg

I SLs kapacitetsåtgärder av Saltsjöbanan ingår även inköp av nya och moderna tåg, preliminärt 16 fordon. När tågen på Saltsjöbanan återigen börjar gå hela vägen till Slussen, vilket planeras till 2027, är planen att börja köra 12-minuterstrafik med långa tåg.

Bakgrund

Stockholm läns landsting är genom trafikförvaltningen ansvariga för kollektivtrafiken i Storstockholm. Den 17 september 2013 fattade landstingsfullmäktige ett inriktningsbeslut om teknisk upprustning och ökad tillgänglighet av Saltsjöbanan för 1,3 miljarder kronor.

Bland annat har ett nytt säkerhetssystem införts. Nya uppställningsspår byggs i depån i Neglinge, för att fler tåg ska få plats. I Fisksätra och Tattby planeras nya dubbelspår så tågen kan mötas här. Fler tåg kommer tillföras. Alla åtgärder planeras vara klara 2027.

Sidan uppdaterades: