Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Upprustning av Saltsjöbanan

Nacka växer och en väl fungerande kollektivtrafik är en förutsättning när nya bostäder byggs. Saltsjöbanan behöver moderniseras och göras säkrare. En ökad turtäthet gör resandet attraktivt och bidrar till en bättre miljö.

Sedan hösten 2016 är Henriksdal start- och sluthållplats för Saltsjöbanan. Det kommer att vara så tills Slussen är färdigbyggd.

Saltsjöbanan går då inte till Slussen utan stannar i Henriksdal under tiden Slussen byggs om. Bussar i skytteltrafik ersätter tågtrafiken mellan Henriksdal och Slussen.

Mer information om projektet:
Trafikförvaltningens webbplats
Henriksdal start- och slutstation för Saltsjöbanan

Bakgrund

Stockholm läns landsting är genom trafikförvaltningen ansvariga för kollektivtrafiken i Storstockholm. Den 17 september 2013 fattade landstingsfullmäktige ett inriktningsbeslut om teknisk upprustning och ökad tillgänglighet av Saltsjöbanan för 1,3 miljarder kronor.

Bland annat har ett nytt säkerhetssystem införts. Nya uppställningsspår byggs i depån i Neglinge, för att fler tåg ska få plats. I Fisksätra och Tattby planeras nya dubbelspår så tågen kan mötas här. Fler tåg kommer tillföras. Alla åtgärder planeras vara klara 2026.

Sidan uppdaterades: