Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Upprustning av Saltsjöbanan

Nacka utvecklas växer och en väl fungerande kollektivtrafik är en förutsättning när nya bostäder byggs. Saltsjöbanan behöver moderniseras och göras säkrare. En ökad turtäthet gör resandet attraktivt och bidrar till en bättre miljö.

Region Stockholm rustar upp Saltsjöbanan för att fler ska kunna åka med. Med fler mötesstationer, nytt säkerhetssystem, utbyggd depå samt upprustade spår och broar säkras banans livslängd och möter morgondagens behov av kollektivtrafik i Nacka.

Vem påverkas och tidplan

Alla åtgärder beräknas vara klara 2026. Ersättningsbussar går från Henriksdal till Slussen tills arbetena i Slussen och på Danviksbron är klara. Under större delen av 2023 kommer banan att vara avstängd då Region Stockholm bygger mötesstationerna i Tattby och Fisksätra.

Mer information om projektet:
Region Stockholms webbplats
Henriksdal start- och slutstation för Saltsjöbanan

Bakgrund

Stockholm läns landsting är genom trafikförvaltningen ansvariga för kollektivtrafiken i Storstockholm. Den 17 september 2013 fattade landstingsfullmäktige ett inriktningsbeslut om teknisk upprustning och ökad tillgänglighet av Saltsjöbanan för 1,3 miljarder kronor.

Bland annat har ett nytt säkerhetssystem införts. Nya uppställningsspår byggs i depån i Neglinge, för att fler tåg ska få plats. I Fisksätra och Tattby planeras nya dubbelspår så tågen kan mötas här. Fler tåg kommer tillföras. Alla åtgärder planeras vara klara 2026.

Sidan uppdaterades: