Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
Tunnelbanetåg

Tunnelbana till Nacka

Blå linje ska förlängas österut till Nacka. Med stationer i Sickla, Järla och Nacka utvecklas flera viktiga knutpunkter för kollektivtrafiken. Kommunen har ett nära samarbete med Region Stockholm, som ansvarar för projektet. Trafikstart är planerad till år 2030.

Nya tunnelbanan

Nya tunnelbanan

störningar och byggarbeten

08-600 10 00

Andreas Carlsson

Andreas Carlsson

Projektledare

070-640 04 40

Status och handlingar

Tunnelbanan till Nacka i korthet

  • Blå linje förlängs från Kungsträdgården till Nacka.
  • Det blir tre stationer i Nacka; Sickla, Järla och slutstationen Nacka vid Nacka Forum. Se stationernas placering
  • Region Stockholm påbörjade utbyggnaden 2020. Under 2021 beräknas arbetstunnlarna vara klara, därefter påbörjas arbetet att bygga spårtunnlarna samt tunnelbanans stationer. Planerad byggtid är 10 år med planerad trafikstart år 2030.
  • När nya tunnelbanan står färdig kommer du kunna resa mellan Nacka och T-Centralen på 12 minuter - utan byten.
  • Bygget av nya bostäder, arbetsplatser och en levande stadsmiljö på västra Sicklaön är i full gång. Kommunens mål är att bygga 13 500 bostäder, där 11 300 nya bostäder och 10 000 nya arbetsplatser ska vara klara 2035 och ytterligare 2 200 bostäder till 2040.
  • Tunnelbanans utbyggnad kommer att ge nya och gamla Nackabor möjligheter till en mer hållbar vardag, med fler valmöjligheter och större utbud. Förutsättningarna för företag att etablera sig i Nacka ökar också.

Vad händer nu och i nästa steg?

För mer information:

Klicka på bilden för större version!

Detaljplanering i Nacka

Det avtal om utbyggd tunnelbana till Nacka och åtaganden om bostadsbyggande som staten, landstinget och Nacka kommun träffade 2014 är en grund för projektet.
Huvudavtalet 2014-07-01  (PDF-dokument, 2,9 MB)
Överenskommelsen (PDF-dokument, 554 kB)

Syftet med detaljplaneringen i Nacka är att skapa förutsättningar för att tunnelbanan ska kunna byggas i enlighet med avtalet från 2014. Detaljplaneområdet sträcker sig från Sicklavägen vid kommungränsen till Stockholms stad fram till området mellan trafikplats Skvaltan och Skönviksvägen. Hela tunnelbanans sträckning ingår dock inte i detaljplaneområdet, eftersom de delar som idag saknar detaljplan inte planläggs där tunnelbanan går under mark.

Detaljplaner och järnvägsplan

Stockholms läns landstings Förvaltning för utbyggd tunnelbana (FUT) ansvarar för att planera, projektera och bygga tunnelbanan till Nacka. Landstinget tar därför fram en järnvägsplan. Den ska säkerställa tillgången till den mark som behövs för tunnelbanan och visa vilken mark som behöver användas tillfälligt under byggtiden.

Lagstiftningen ger möjligheter att samordna processerna för detaljplan och järnvägsplan. Detta samordnade planförfarande används i planläggningen av tunnelbanan till Nacka. Det innebär att miljökonsekvensbeskrivningen är gemensam för planerna och att detaljplanerna tillgodoräknar sig järnvägsplanens samråd, som hölls under hösten 2016.

Handlingar från samrådet och underlag till miljökonsekvensbeskrivningen finns på landstingets webbplats för ny tunnelbana:
Beslut och handlingar om Blå linje till Nacka, Södermalm och Söderort -landstingets webb

Sidan uppdaterades: