Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Frågor och svar om anbudstävling norra Skuru

Här publiceras frågor och svar som inkommit under anbudsperioden.

Frågor kan ställas till registrator.exploatering@nacka.se.

Sista dag för att ställa frågor är 23 mars 2020.

Fråga: Avser kommunen genomföra försäljningen enligt gällande tidplan trots omständigheterna med Covid-19 (corona-viruset)?

Svar: Kommunen avser utvärdera de anbud som lämnas in. Om vinnande anbud är bra kommer kommunen gå vidare med försäljningen.

Fråga: Kommer fastigheterna ha tillgång till de gemensamma bryggorna som omnämns i detaljplanen?

Svar: Nej.

Fråga: Finns det någon annan fastighet i området som har samma planbestämmelse som Sicklaön 40:18 och 40:19?

Svar: Ja. Fastigheten Sicklaön 12:133, cirka 100 meter väster om Sicklaön 40:18, har i princip samma planbestämmelse. Den fastigheten är nyligen bebyggd.

Fråga: Finns det någon koordinatsatt fil med höjder vi kan ta del av?

Svar: Det vi kan tillhandahålla just nu är detaljplanen i dwg-format. Den omfattar hela området Norra Skuru där de två fastigheterna ingår. Önskas annat kartunderlag kan det beställas från Nacka kommuns lantmäterienhet. På fastigheten 40:18 har mindre justeringar gjorts av marknivån i samband med utförd sanering i samband med kommunens utbyggnad av VA och vägar i området. Dwg-filen finns här.

Fråga: När är värderingen gjord och kan man ta del av den?

Svar: Kommunens värdering är gjord 2017. I värderingen finns samtlig mark som kommunen äger i detta område. Det som är avses i denna anbudstävling är det som i värderingen kallas delområde 1 och 2. Värderingen finns här. (PDF-dokument, 374 kB)

Fråga: Jag har en fråga gällande byggrätt för komplementbyggnaderna i område A och B. Det står max höjd 3m för komplementbyggnader, men vad är byggrätten för komplementbyggnaderna? För huvudbyggnad står det byggnadsarea 120kvm.

Svar: Om du vill ha hjälp att tolka detaljplanen och vad som kan byggas vänder du dig till stadsbyggnadsservice. https://www.nacka.se/boende-miljo/stadsbyggnadsservice/

Fråga: Vad gäller för radhus, är det förutsatt att radhusen ryms inom en byggnad som är max 120kvm i byggnadsarea?

Svar: Om du vill ha hjälp att tolka detaljplanen och vad som kan byggas vänder du dig till stadsbyggnadsservice https://www.nacka.se/boende-miljo/stadsbyggnadsservice/

Fråga: Har detaljplanen vunnit laga kraft?

Svar: Ja

Fråga: När planeras kraftledningen tas bort?

Svar: Läs mer på http://www.stockholmsstrom.net/vad-hander-i-din-kommun/nacka/

Fråga: Kan man bilda bostadsrättsförening?

Svar: Ja. Detaljplanen reglerar inte upplåtelseform.

Fråga: Är alla föroreningar borta ur marken?

Svar: Ja, marken är sanerad

Fråga: Vilken prisförväntan har kommunen på de båda fastigheterna?

Svar: Fastigheterna säljs till högstbjudande. Fastigheterna är tillsammans värderade till ca 83 miljoner varav Sicklaön 40: 18 är värderad till 60 miljoner kronor och 40:19 till 23 miljoner kronor.

Fråga: Ska anbudet även innehålla ritningsförslag/rendering av vad och hur man har tänkt att bygga?

Svar: Nej.

Fråga: Är det intressant att sälja fastigheterna för specialboende, till exempel LSS-boende?

Svar: Uppdraget är att sälja fastigheterna till högstbjudande enligt gällande detaljplan, det vill säga bostäder. Det har inte varit kommunens avsikt att ha specialboende på dessa fastigheter även om detaljplanen kanske medger det.

Sidan uppdaterades: