Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
Markanvisningar

Anbudstävling två fastigheter i norra Skuru

Kommunen säljer två fastigheter i norra Skuru genom anbudsförfarande. Anbudsperioden avslutades den 30 mars 2020.

I Norra Skuru, vid Skurusundsvägen i Duvnäs Utskog, säljer Nacka kommun två fastigheter, Sicklaön 40:18 och Sicklaön 40:19. Inom fastigheterna kan småhus i form av villor, radhus, kedjehus eller parhus uppföras. Anbud kan lämnas på båda fastigheterna eller på en av dem.

Läs mer om försäljningen och hur du går till väga för att lämna bud i dokumenten nedan.

Frågor och svar

Här publicerar vi fortlöpande alla frågor och svar som inkommer under anbudstiden. Sista datum för att ställa frågor är 23 mars 2020.

Objektsbeskrivningar (PDF-dokument, 643 kB)

Bilagor

Bilaga 1 Anbudsmall Sicklaön 40_18.docx

Bilaga 1 Anbudsmall Sicklaön 40_19.docx

Bilaga 2 Utkast köpekontrakt Sicklaön 40_18.doc

Bilaga 2 Utkast köpekontrakt Sicklaön 40_19.doc

Bilaga 3 Detaljplan med tillhörande planbeskrivning.pdf

Bilaga 4 kartutdrag Sicklaön 40_18.pdf

Bilaga 5 Fastighetskarta Sicklaön 40_18 och 40_19.pdf

Bilaga 6 VAtaxa 2020.pdf

Bilaga 7 karta förbindelsepunkter.pdf

Bilaga 8 dagvattenstrategi.pdf

Bilaga 9 anvisningar-for-dagvattenhantering.pdf

Bilaga 10 Dagvattenpolicy.pdf

Bilaga 11 Teknisk handbok avfall.pdf

Bilaga 12 Parkeringstal.pdf

Bilaga 13 Avtalsservitut Sicklaön 12_49.pdf

Övriga dokument

Värdering av kommunal mark i norra Skuru (PDF-dokument, 374 kB)

Detaljplan över norra Skuru i Dwg-format. OBS! På fastigheten 40:18 har mindre justeringar gjorts av marknivån i samband med utförd sanering i samband med kommunens utbyggnad av VA och vägar i området.

Kartan visar var de båda fastigheterna är belägna. Det går att zooma i kartan med hälp av + eller -. Den mindre fastigheten, Sicklaön 40:19 ligger norr om Skurusundsvägen och är märkt med nål 1. Den större heter 40:18 och ligger söder om Skurusundsvägen. Den är utmärkt med nål 2 i kartan.

Sidan uppdaterades: