Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
Juni

Nacka kommun upphandlar flerbostadshus i Björknäs, Eknäs och på Igelbodaplatån

Nacka kommun söker byggföretag som vill arrendera och bygga flerbostadshus med tidsbegränsat bygglov på tre av kommunens tomter. När husen är färdigbyggda kommer de att hyras in för att användas till kommunens behov av bostadsförsörjning.

Måndagen den 19 juni beslutade kommunstyrelsen i Nacka kommun att genomföra en upphandling av flerbostadshus på tre av kommunens egna tomter, som upplåts för arrende. Tomterna ligger i Björknäs, på Värmdövägen 638 (korsningen Skjutbanevägen), i Eknäs (Skymningsvägen 4) och på Igelbodaplatån (vid Vinterbrinksvägens slut). På var och en av tomterna planeras ett bostadshus i två våningar, med mellan 10 och 25 lägenheter. Totalt ska cirka 60 lägenheter byggas. Varje tomt upphandlas för sig. Det kan alltså bli ett, två eller tre olika företag som vinner kontrakten. Husen ska uppföras med tidsbegränsat bygglov på tio år, med möjlig förlängning i ytterligare fem år.

Stort behov av bostäder

Kommunen kommer att ställa krav på antal kvadratmeter, hyra och bostädernas utformning, men inte exakt hur husen ska se ut. Upphandlingen kommer att annonseras ut på kommunens sida för e-avrop den 28 juni och sista anbudsdag är den 13 augusti. Så snart kontrakt har skrivits ska bygglovsansökan lämnas in för respektive tomt. Det beräknas kunna ske i september 2017. Byggtiden är fastställd till högst fyra månader från det datum då bygglov har vunnit laga kraft.

Bakgrunden är kommunens behov av bostäder för sociala ändamål, främst för nyanlända som fått uppehållstillstånd och som ska bosätta sig i Nacka.

– De här husen blir ett viktigt och ändamålsenligt tillskott till kommunens behov av bostäder, främst för de nyanlända med uppehållstillstånd som vi förbereder oss för att välkomna de närmaste åren, säger Jenny Asmundsson, bostads- och affärsutvecklingsdirektör i Nacka.

Spridning i kommunen

Tomterna är utvalda med tanke på närhet till kommunikationer och service, men också för att de är lätta att bygga på utan alltför omfattande markarbeten. De är medvetet placerade i olika delar av kommunen och i eller nära olika typer av bostadsområden, för att skapa goda förutsättningar för integration och inkludering. Uppdraget att få fram lämpliga bostadslösningar för sociala behov omfattar flera olika arbetssätt. Kommunen hyr in bostäder från kommersiella aktörer och från privatpersoner, vi köper bostadsrätter och vi initierar byggande av nya bostäder med tidsbegränsat bygglov, både i egen regi och genom upphandling, på kommunägda tomter.

– Vi arbetar brett och eftersträvar att hitta lösningar där kommunen kan samverka med privata aktörer där det är möjligt. Genom en genomtänkt upphandling med fokus på pris räknar vi med att få en kostnadseffektiv och väl anpassad lösning, säger Jenny Asmundsson.

Läs mer om de respektive tomterna och hur planerna fortskrider här

Läs mer om hur kommunen arbetar med bostadsförsörjning

Sidan uppdaterades: