Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Det finns viktig information

Vi har stora förseningar i sophämtningen vilket drabbar stora delar av Nacka. Vänligen låt kärlen stå kvar ute. Ingen felanmälan behövs, vi följer upp detta löpande.

Saltsjöbanan rustas upp

Med start natten mot måndag den 22 april genomförs tester av det nya säkerhetssystemet som installeras på Saltsjöbanan. Testerna kan bara göras nattetid när den ordinarie trafiken inte är igång. Därför kommer tåg att köras på natten utmed hela Saltsjöbanan, vilket kan innebära störande ljud för de som bor närmast spåren.

Som en del i arbetet med att rusta Saltsjöbanan för framtiden installerar SL ett nytt säkerhetssystem på alla tåg och längs hela banan. Det övervakar bland annat att den tillåtna hastigheten inte överskrids och att tåg inte passerar stoppsignal.

Har du frågor: Kontakta SL:s kundtjänst, tel. 08-600 10 00

Läs mer på Trafikförvaltningens webbplats

Sidan uppdaterades: