Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Robust plan för Nackas stadsutveckling

Nacka kommun ska utvecklas i takt med Nackabor, miljö och ekonomi. Därför har kommunen tagit fram en robust genomförandeplan för stadsutvecklingen på Västra Sicklaön.

Genomförandeplanen är anpassad efter tunnelbanans förändrade tidplan, inbromsningen på bostadsmarknaden, hela regionens befolkningsprognos och en konjunkturnedgång i Sverige som helhet.

Allt som hittills är planerat ska genomföras, men tempot dras ner något. Nu planerar kommunen för 600 bostäder varje år på Västra Sicklaön. I övriga Nacka fortsätter utvecklingen som planerat.

- Den nya genomförandeplanen är en klok anpassning som skapar bättre förutsättningar för ett effektivt och hållbart genomförande, säger Nackas stadsutvecklingsdirektör Katarina Wåhlin Alm.

Visionsbild över stadspark, Centrala Nacka. Illustration: Amanda Wahlén, Swecocentralanacka_670px.jpg

Projekt nära tunnelbanan prioriteras

Några exempel på projekt som kommer att ta stora kliv inom de närmsta åren är Nya gatan och området runt Nacka stadshus, Nacka Forum, Sickla och andra lägen vid de kommande tunnelbanestationerna. Även utvecklingen av Kvarnholmen och Henriksdal är prioriterad.

Mötesplats Nacka är också prioriterad. Projektet innebär en överdäckning över Värmdöleden och en ny bytespunkt för kollektivtrafik som är viktig för att knyta ihop kommunen och minska buller från trafiken.

Utvecklingen på Järlahöjden skjuts fram några år. Det innebär att idrottsanläggningarna kommer att kunna vara kvar längre och det finns tid att hitta bra lösningar tillsammans med föreningarna.

Politikerna ska fatta beslut om genomförandeplanen, troligen i mars.

Bildtext för ingressbild: Visionsbild över Sickla. Illustration: Amanda Wahlén, Sweco

Sidan uppdaterades: