Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Det finns viktig information

Tekniska störningar i passersystem till Nackas idrottshallar. Vi arbetar med att lösa problemet men troligtvis kommer det innebära problem med belysningen på Boovallen och Skuru IP, inpassering till sporthallar och tillgång till förråd och material i sporthallarna under helgen.

Varning för blufföretag. Det har kommit till vår kännedom att ett företag som påstår sig samarbeta med Nacka kommun ringer runt till Nackabor och erbjuder sig att göra ventilationskontroller och filma ledningar i villor. Vi vill understryka att kommunen inte har något sådant samarbete eller utför liknande arbete.

Park med ekar i Nacka strand skapar grönt samband

I Nacka strand är trappan från kajen upp till J V Svenssons torg färdig och nu pågår arbete med att anlägga en park runt om och strax öster om trappan.

Parken ska få gräsmatta och prydas med blommor, som rysk blåstjärna och pärlhyacint, som planteras i ett vågformigt mönster över hela gräsytan. Vi förbereder också för att plantera sammanlagt tio ekar under hösten. Ekarna placeras med tanke på att bostäderna i BRF The View i så stor utsträckning som möjligt ska kunna ha kvar utsikten mot vattnet.

Lövträd bidrar till värdefulla ekologiska samband och bättre lokalklimat

Nacka strand är en viktig länk i en spridningsväg av ädellövträd, med flera skyddsvärda ekar. Genom att förstärka pärlbandet av träd med lägre växter knyts träden samman till ett tydligare stråk, både ekologiskt och tematiskt. Död ved och stubbar med mulm ska ytterligare främja levnadsförhållandena för de insekter som har eken som sin livsmiljö. Ekarna kommer också att bidra till det lokala klimatet i området, med grönska, bättre luft och vindskydd.

Spridningskarta ädellövträd.jpg

Kartan visar spridningssambanden för ädellövmiljöer på Sicklaön. Ur Ekologigruppens rapport Spridningsanalys Sicklaön. Ta del av hela rapporten här. (PDF-dokument, 3,9 MB)

Sidan uppdaterades: