Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Siltgardiner i Skurusundet skyddar miljön

För att minska risken att sprida grumligt vatten lägger Trafikverket ut siltgardiner i Skurusundet. De ska fånga upp det slam som grumlas upp från botten under bygget av betongfundament för bropelarna som ska anläggas i strandkanten.

Siltgardierna är en extra skyddsåtgärd som förhindrar att det grumliga bottenslammet, som innehåller partiklar som kan störa djurlivet och växtligheten i vattnet, sprids vidare till omkringliggande vatten.

En siltgardin fungerar som ett filter som gör att partiklar fastnar i gardinen istället för att spridas vidare med strömmar och vågor.

Siltgardinerna kommer att finnas kvar så länge som arbetet med brofundamenten i strandkanten pågår.

Läs mer på Trafikverkets projektsida om Nya Skrurubron

Sidan uppdaterades: