Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Arbeten för nya tunnelbanan påverkar trafiken

Fler arbeten för nya tunnelbanan på gång i Nacka. I nästa vecka påbörjar Region Stockholm omläggning av ledningar för kommande station Nacka vilket påverkar trafiken.

Hela nya tunnelbanan ska byggas under marken. Det innebär att till exempel ledningar som redan ligger där stationerna ska byggas måste flyttas. Med start nästa vecka flyttar därför Region Stockholm gamla ledningar och drar fram nya till kommande station Nacka.

Arbetet kommer att ske i olika etapper och påverkar trafiken i varierande grad under byggtiden, till exempel genom att trafik behöver ledas om och att hastigheten sänks förbi arbetsområden.

Vägarna som påverkas är ett stråk utmed Jarlabergsvägen och Skönviksvägen samt ett stråk utmed Griffelvägen, Vikdalsvägen och Skvaltans väg (se karta).

I början på 2021 ska arbetet med att lägga om ledningarna vara klart.

Mer detaljerad information om arbetet uppdateras löpande på Region Stockholms webbplats.
Blå linje till Nacka, Aktuella arbeten

Sidan uppdaterades: