Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
Maj

Storsatsning på skolan i Nacka – två nya skolor planeras

Just nu planeras det för två nya skolor i Nacka. Det handlar om en ny skola i Ektorp, med en fullstor sporthall och en femspelarplan med konstgräs som ska stå redo till höstterminen 2025. Dessutom ska en ny skola i Duvnäs Utskog projekteras för att ersätta den befintliga Borgvallaskolan.

Förstudieskiss till nya skolan i Ektorp. Illustration: Tengbom/Hemsö.
Ektorps skola

Tisdagen den 25 maj föreslog kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott att kommunfullmäktige ska fatta beslut om en ny skola i Ektorp med kapacitet för upp till 900 barn. Dessutom fattades det beslut om projektering av en ny skola i Duvnäs Utskog.

Den nya skolan i Ektorp kommer att ha plats för närmare 100 förskolebarn och upp till 800 elever. Dessutom kommer en fullstor sporthall att byggas intill skolan, tillsammans med en femspelarplan med konstgräs. Under byggtiden kommer Ektorps elever att evakueras till lediga lokaler i Skuru skola, och den nya skolan planeras stå klar inför skolstarten hösten 2025. Skolfastigheten ägs av Hemsö, som tillsammans med Nacka kommun kommer att driva nybyggnadsprojektet.

Beslut om att ingå ett hyresavtal med Hemsö om att det ska byggas en ny skola i Ektorp fattas av kommunfullmäktige den 14 juni.

Kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott beslutade också om en fördjupad förstudie för en ny skolbyggnad i Duvnäs Utskog, som ska ersätta den befintliga Borgvallaskolan. Målet med förstudien är att ta fram förutsättningarna för skolprojektet, med analyser av nuläge, verksamhetens behov och krav och omfattning, men med ambition att den nya skolan ska kunna stå klar till skolstarten 2024.

– Nacka är en framgångsrik skolkommun, vår ambition är helt enkelt att de allra bästa skolorna ska finnas hos oss. Det viktigaste är naturligtvis skickliga och engagerade lärare, men även lokalerna ska vara moderna, fräscha och funktionella. Vår skolsatsning ger oss möjlighet att utveckla de pedagogiska miljöerna, vilket gynnar barns möjligheter till utveckling och ger de bästa förutsättningarna att bibehålla och utveckla Nackaelevernas goda skolresultat. Det är också något vi har råd med tack vare vår tillväxt, säger Mats Gerdau, kommunstyrelsens ordförande.

Sidan uppdaterades: