Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Det finns viktig information

Just nu är efterfrågan extra hög på ärenden hos Bygglovsenheten, vilket gör att du kan behöva vänta längre än vanligt på svar och besked från oss.

Mer information
Juni

Konstverket Nacka Båk flyttar till rondell i Orminge

Nacka Båk flyttas från Fyrbåksrondellen i slutet av juni. Den nya placeringen blir i rondellen Mensättravägen-Skarpövägen, nära Myrsjöskolan i Orminge, men först ska den repareras, målas om och få ny LED-belysning.

Nacka är inne i ett starkt utvecklingsskede. Centrala Nacka utvecklas till en ny, naturban stadsdel. Det byggs ny tunnelbana, bostäder, kontor och mötesplatser. Detta innebär att konsten ibland måste flyttas från sina ursprungliga platser, det är därför Nacka Båk som idag står i Fyrbåksrondellen, vid Vikdalsvägen-Skvaltans väg, får en ny rondell att pryda.

Nacka Båk tar plats i Orminge, nära Myrsjöskolan

Platsen rondellen Mensättravägen-Skarpövägen, nära Myrsjöskolan har valts för att vägarna runt om leder vidare mot skärgården. Antingen via gamla vägen mot Gustavsberg eller mot Hasseludden, Kummelnäs och Telegrafberget. Längs cirkulationsplatsens ena sida finns en skogsridå som kommer att bli en vacker bakgrund till konstverket.

Karta som visar att Nacka Båk flyttar från Fyrbåksrondellen till rondell i Orminge, Mensättravägen-Skarpövägen

Nacka Båk monteras ned nattetid

Nacka Båk som står i Fyrbåksrondellen monteras ner nattetid 29-30 juni samt 1 juli. Viss påverkan på trafiken kan ske under nedmonteringen, följ anvisningar på plats. Arbetet kan medföra visst buller.

Ny belysning och ommålning

Innan Nacka Båk ställs upp på nytt ska ett fundament byggas på den nya platsen. Den idag trasiga belysningen ska repareras och kompletteras med ny LED-belysning och ommålning ska göras. Efter nedmonteringen kommer Nacka kommun att förvara konstverket tills det är dags för flytten till Orminge.

Fakta Nacka Båk

Konstverkets namn är Nacka Båk och konstnär är Leif Bolter. Nacka Båk placerades 1995 i Fyrbåksrondellen och står på en kulle omgiven av runda stenar. Innanför den övre delen av glas finns belysning och markstrålkastare belyser konstverket underifrån. Nacka Båk är cirka åtta meter hög.

Konsten i Nacka

I Centrala Nacka och i övriga kommundelar finns olika konstverk. Konst har förmåga att beröra och uppröra, den kan skapa diskussion och gemenskap, ge perspektiv och locka till eftertanke. På så vis bidrar den offentliga konsten till att levandegöra miljöerna och samhället vi bor och lever i. Det är ett ovärderligt inslag i kommunen.

Sveriges första naturbana stadsdel

Centrala Nacka utvecklas till en stadsdel där det urbana och naturen möts på nya sätt. Här finns närhet till naturen, vatten, mötesplatser och unika kommunikationsmöjligheter.
Läs mer om utvecklingen i Centrala Nacka

Bild på Nacka Fyrbåk

Sidan uppdaterades: