Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
Oktober

Startskott för projektet Klimatneutrala Nacka - kommunen får medel via Viable Cities

Nacka går in som medlem i innovationsplattformen Viable Cities och är en av 23 svenska kommuner som får medel från utlysningen Klimatneutrala städer 2030 2.0. Syftet är att utveckla och testa nya arbetssätt samt påskynda och förstärka klimatomställningen tillsammans med näringsliv, civilsamhället och forskare inom akademin. Målet är tydligt – ett klimatneutralt Nacka år 2030.

- Nacka har höga ambitioner inom miljö- och klimatområdet. Det finns en stark och gemensam vilja i kommunen att aktivt arbeta för att minska klimatutsläppen och öka vår innovationsförmåga. Viable Cities ger oss en chans att tillsammans förstärka omställningsarbetet för ett klimatneutralt Nacka 2030, säger Mats Gerdau, kommunstyrelsens ordförande.

Med Viable Cities kan Nacka kommun intensifiera och öka kraften i arbetet mot en ännu mer hållbar stadsutveckling. Samtidigt erbjuds möjligheter för bland annat byggaktörer att testa och förverkliga sina miljö- och klimatambitioner som en del av ett växande Nacka.

- För att möta klimatutmaningen behövs en kraftsamling där aktörer från offentlig sektor, näringslivet och civilsamhället tillsammans identifierar och utvecklar de hållbara innovationer som krävs för att nå effekt i klimatarbetet. Viable Cities ger oss möjlighet att driva det arbetet framåt, säger Katarina Wåhlin Alm, stadsutvecklingsdirektör i Nacka kommun.

Planen är att etablera ett innovationsteam som kan driva utvecklingen framåt samt att skriva ett klimatkontrakt som konkretiserar vad Nacka kommun åtar sig att göra för att accelerera klimatomställningen. Kopplat till klimatkontraktet är planen även att ta fram och implementera en klimatinvesteringsplan för att lyckas realisera klimatkontraktets åtaganden.

Utöver målsättningen att uppnå ett klimatneutralt Nacka ska projektet även bidra till ökad kunskap, delaktighet och engagemang hos Nackaborna, något som är viktigt för att lyckas med omställningen.

  • Projektet Klimatneutrala Nacka är ett samverkansprojekt mellan Nacka kommun, Nacka energi, Nacka vatten- och avfall, Svea Fastigheter, Skanska, Ica Maxi stormarknad Nacka, JM, Storstaden bostad, KTH, Kungsvåningen och Nacka – Värmdö FN-förening.

  • Utvecklingen av den nya stadsdelen Centrala Nacka kommer att vara i fokus för projektet. I Centrala Nacka möts naturen och det urbana på nya sätt och trivs tillsammans. Den framväxande stadsdelen skapar möjligheter till en mer hållbar livsstil, både klimatsmart och socialt. Viable Cities är den del av det arbetet.

  • Viable Cities är ett strategiskt innovationsprogram inriktat på klimatneutrala och hållbara städer. I satsningen Klimatneutrala städer 2030 och med verktyget Klimatkontrakt 2030 samarbetar programmet med 23 städer och fyra myndigheter för att snabba på klimatomställningen. Programmet har över 100 medlemsorganisationer från näringsliv, akademi, civilsamhälle och offentlig verksamhet. Viable Cities är ett av 17 strategiska innovationsprogram som får stöd i en gemensam satsning av Vinnova, Energimyndigheten och Formas. Syftet med satsningen är att bidra till Sveriges internationella konkurrenskraft och till hållbara lösningar på globala samhällsutmaningar. Viable Cities, som samordnas av KTH, pågår till och med 2030.

Sidan uppdaterades: