Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
Juni

Markanvisningen för Fisksätratomterna avgjord – Nu väntas en företagsby med 80 nya arbetsplatser i Nacka

Frentab vinner markanvisningstävlingen för de två småindustritomterna i Fisksätra. Det beslutade kommunstyrelsen i Nacka kommun igår. Förutom att bebygga de två tomterna kommer även cirka 80 nya arbetsplatser att skapas, vilket är i linje med kommunens ambition att stärka det lokala näringslivet.

- Det här bidrar till fler arbetstillfällen i Fisksätra och att vi kan bryta utanförskapet. Vi har en långsiktig och bred satsning på att göra Fisksätra tryggare och mer attraktivt och då är jobben centrala. Samtidigt har företagen ett stort behov av ny mark för att kunna etablera sig och växa, så här når vi två mål samtidigt. Säger Mats Gerdau, kommunstyrelsens ordförande Nacka kommun

- Frentab är ett bolag med stark lokal förankring, god ekonomi och erfarenhet från att genomföra denna typ av projekt. De har också en tydlig plan för hur de ska genomföra projektet och planerar att långsiktigt förvalta de byggnader som de kommer att bygga, Vi ser att Frentab kommer att bidra till att stärka området och även erbjuda nya arbetstillfällen i Fisksätra, vilket är i linje med kommunens ambition att stärka det lokala näringslivet, säger: Anders Börjesson etableringsdirektör Nacka kommun

Frentab uppskattar antalet arbetstillfällen till cirka 80 och planerar att skapa en mindre företagsby med industriradhus i flera mindre lokaler med flexibla verksamheter. Detta ger stor flexibilitet när det gäller vilken typ av verksamhet som kommer att kunna etablera sig inom området men typiska verksamheter är hantverk, mindre verkstäder eller städ- och budfirmor.

Bakgrund

Fisksätratomterna ligger mellan Fisksätra och Igelboda, strax väster om Saltsjöbanan. Fastigheterna ligger på mark som ägs av kommunen och är planlagda för småindustriändamål. Den 29 november 2021 beslutade kommunstyrelsen att uppdra åt exploateringsenheten Nacka att sälja de så kallade Fisksätratomterna. Som ett led i att genomföra beslutet har en markanvisningstävling för Fisksätratomterna ägt rum. Sju tävlingsbidrag skickades in till kommunen.

Sidan uppdaterades: