Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Skurubron – sommarens och höstens arbeten

I sommar och höst fortsätter Trafikverket att svetsa ihop och måla nya bron, bygga klart landfästet på östra sidan och anpassa trafikplatserna i Skuru och Björknäs.

Arbetet med Skurubron fortsätter i sommar, från tidig morgon till sen kväll och det förkommer också arbeten på helger.

Hittills har åtta av brons elva sektioner svetsats ihop och skjutits ut från montagehallen. Svetsarbetet fortsätter i sommar och är i sig inte störande, men slipning och slag för att passa ihop delar kan låta. Brons yta blästras också innan den målas för att rostskydd och färg ska hålla i många år. Blästring ger ett susande ljud. Även stålarbeten vid landfästet på östra sidan kan höras.

I sommar och höst fortsätter Trafikverket även bygga om och anpassa trafikplatserna i Skuru och Björknäs och lokalvägar till den nya Skurubron. Det innebär att körfält kan flyttas i sidled under byggtiden.

Arbeten efter sommaren

I början av hösten beräknas bron nå landfästet på östra sidan. Då fortsätter svetsarbetet utanför hallen då bropelarna ska svetsas ihop med bron. När arbeten avslutas kommer Trafikverket också ta bort stöd, exempelvis ska brons lanseringsnos monteras ned. I höst och vinter plockas montagehallen ner och de tillfälliga stöden runt bropelarna.

Störande arbeten

Trafikverket har tillstånd att utföra störande arbeten utanför arbetstid på kvällar och helger. Trafikverket gör alltid beräkningar och mätningar av buller i samband med ett nytt arbetsmoment.

För mer information, se Trafikverket webbplats:
Sommarens arbeten på nya bron
Projekt Skurubron

Sidan uppdaterades: