Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
September

Blå linje till Nacka - Sprängningar ovan jord station Nacka

I början av september startar arbetet med att spränga ovan jord vid tunnelbanans arbetsområden i Jarlaberg och vid Stadshusentréen/väg 222. I samband med sprängningarna som genomförs måndag–torsdag klockan 10 och 14 och fredag klockan 10 stoppas närliggande trafik några minuter.

Region Stockholms utbyggnad av Blå linje till Nacka går in en ny fas och börjar spränga ovan jord vid tunnelbanans arbetsområden i Jarlaberg och vid Stadshusentréen/väg 222.

Trafiken stoppas några minuter

Sprängningarna sker på olika ställen och trafiken stoppas några minuter vid varje sprängning. Följande vägar komma att påverkas av några minuters trafikstopp:

• Värmdöleden, väg 222, i höjd med Nacka Forum (båda färdriktningar)
• Jarlabergsvägen
• Skönviksvägen
• Griffelvägen

Även gång- och cykeltrafik stoppas förbi området.

Sprängtider ovan jord

När trafiken påverkas av sprängningarna har Region Stockholm fasta sprängtider.

  • Måndag–torsdag klockan 10 och 14
  • Fredag klockan 10

Vilka dagar Region Stockholm spränger och hur många tider som utnyttjas varje dag beror på hur arbetet framskrider.

Om du vill veta när Region Stockholm spränger kan du anmäla dig till deras sms-tjänst. Då får du ett sms 30 minuter före varje sprängning. Anmäl dig till spräng-sms på nyatunnelbanan.se/sms.

Ovanjordssprängningarna i Jarlaberg beräknas pågå fram till sommaren 2023. Vid Stadshusentréen/väg 222 kommer Region Stockholm att spränga ovan jord under några veckor.

Observera att startdatumet inte är beslutat.

För karta och mer information, se Region Stockholms webb.
Blå linje till Nacka - station Nacka

När nya tunnelbanan står färdig 2030 kommer du kunna resa mellan mellan Nacka och T-Centralen på 12 minuter - utan byten.

Sidan uppdaterades: