Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
Maj

Arbetet vid reningsanläggningen i Kyrkviken når slutfasen

Arbetena med reningsanläggningen i Kyrkviken är nästan klara. Under våren har reningsanläggningen färdigställts och nu återstår finplaneringen runt kammarbrunnen som har grävts ner i marken.

En ny grusbelagd yta har anlagts längs vattnet, där vi även har placerat ut två nya parkbänkar. Området har förskönats ytterligare i och med att nya träd och buskar har planterats. För att öka bekvämligheten har vi installerat en ny papperskorg i närheten av gångbanan.

Själva gångbanan har asfalterats och justerats till sitt ursprungliga läge och gatlamporna återmonteras. Det tillfälliga övergångsstället som finns öster om arbetsplatsen tas bort och gående hänvisas till övergångsstället närmare Sickla.

Vid återställning av vägbanan läggs ny alfalt, refugerna läggs tillbaka och två nya farthinder/busskuddar anläggs. Arbeten med körbanan kommer att ske nattetid för att minimera störningar.

Arbetena kommer pågå under vecka 21-23.

Läs mer om dagvattenreningen i Kyrkviken här:

https://www.nacka.se/.../sok.../dagvattenrening-i-kyrkviken/

Sidan uppdaterades: