Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Ny asfalt från Griffelvägen till Lillängen

Nästa vecka startar arbetet med att lägga nya ytskikt från Griffelvägen utanför Nacka Forum fram till Lillängen. Det innebär begränsad framkomlighet under vecka 20–22.

Asfalteringen är väderberoende vilket gör att tiderna kan justeras lite under arbetets gång. Framkomligheten påverkas men det kommer alltid vara ett körfält öppet. Mindre trafikavstängningar nattetid kan förekomma. Om du har möjlighet välj en alternativ väg.

För att få en mer hållbar beläggning och förebygga potthål strävar vi efter att göra asfalteringen med så få skarvar som möjligt.

Från genomfartsled till levande stadsgata

Nu är vi inne i sista skedet för ombyggnaden av etappen Värmdövägen/Vikdalsvägen. En ny stadsgata med breda gång- och cykelvägar, träd och ny bebyggelse har vuxit fram. Etappvis utvecklas Centrala Nacka med nya kvarter, gator och torg, 6 000 bostäder och 7 000 arbetsplatser, en stadshuspark, caféer, restauranger, butiker, service, idrott, skolor och kultur. När den nya tunnelbanelinjen är klar 2030 tar det tolv minuter från T-centralen till Centrala Nacka.

Sidan uppdaterades: