Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Samråd för Saltsjöbanans upphöjning

Järnvägen utgör idag en barriär i Sickla och planeras därför att lyftas upp på en bro med nya förbindelser under bron för bil och buss, samt gång- och cykeltrafik. Järnvägsplanen omfattar ombyggnad av Saltsjöbanan på en begränsad sträcka för att skapa en mer sammanhängande stadsmiljö med möjlighet till allmänna vistelseytor under bron.

Trafikförvaltningen i Region Stockholm bjuder in till samråd om järnvägsplan för Saltsjöbanans upphöjning i Nacka.

En miljökonsekvensbeskrivning ingår i handlingarna som ett av underlagen till järnvägsplanen. Den beskriver de effekter och konsekvenser som de föreslagna åtgärderna har på människors hälsa och miljön och ska godkännas av länsstyrelsen.

Öppet hus med chans att ställa frågor

Tisdagen den 26 september kl. 16.00–19.00 hålls Öppet hus med möjlighet att ställa frågor i Lamberts hörna, Järnvägsgatan 23, Sickla (mitt emot Urban Deli). Där får du träffa representanter från trafikförvaltningen i Region Stockholm och Nacka kommun för att ställa frågor. Eftersom tunnelbanan byggs nära upphöjningen deltar även nya tunnelbanan för att svara på frågor om tunnelbanebygget

Läs mer på Region Stockholms webb

Sidan uppdaterades: