Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Trafikomläggning vid Kyrkviksparken på torsdag

På torsdag, den 2 november, leds trafiken vid Kyrkviksparken om i en båge norr om Järlaleden. Omledningen gäller både bil och gång- och cykelväg.

Trafiken vid Kyrkviksparken leds om för att möjliggöra arbetet med att bygga ett reningssystem som renar dagvattnet innan det leds vidare ut i Järlasjön.

Kyrkviksparken byggs i olika etapper. Etapp ett beräknas vara klart under våren 2024 och då får Järlaleden åter sin raka sträckning.

Nacka växer och i Kyrkviksparken ska det byggas en dagvattendamm och ett skyfallsstråk för att ta hand om ökade mängder dagvatten. Kyrkviksparken är en lämplig plats för rening av dagvatten eftersom parken är lågt belägen och gränsar till Järlasjön, som ligger i nära förbindelse med Östersjön.

I parken kommer det också att finnas reakreationsytor med träd, växter och bryggor.

Sidan uppdaterades: