Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Effektivare vinterunderhåll i Nacka med nytt avtal

Med ett mer flexibelt avtal ska Nackas snöröjning och halkbekämpning bli ännu effektivare den här vintern. Rätt insats vid rätt tillfälle är utgångspunkten, som ska ge mer nytta för skattepengarna.

Inför den kommande vintersäsongen har ett nytt avtal tagits fram för skötseln av Nackas vägar. Det blev Peab som fick ansvar som driftentreprenör för snöplogning, halkbekämpning och så småningom också vårens sandupptagning. Under slutet av oktober har alla förare och maskiner kommit till kommunens driftlokaler i Duvnäs utskog för genomgång av rutiner och kontroll av samtliga fordon.

Lättare att styra insatserna efter behov

– Det här känns bra, framför allt eftersom vi tagit chansen att handla upp tjänsterna på ett nytt sätt. I det nya avtalet finns en mycket större flexibilitet för oss som beställare, berättar Niklas Eklöf, som är chef för vägdriften och ligger bakom utformningen av det nya avtalet.

Tidigare har det funnits tio fasta program, som avropats automatiskt efter att en viss mängd snö fallit. Nu har antalet program mer än fördubblats, till 21. Kommunen styr också helt när de ska startas. På så sätt kan insatserna anpassas bättre efter exempelvis rådande väderläge och prognoser. Nya program som har tillkommit är bland annat sandning av trappor, snöröjning på gång- och cykelbanor eller snöröjning på lokalgator.

Oskyddade trafikanter kan prioriteras

– Flera av de nya programmen ger oss möjlighet att fokusera mer på oskyddade trafikanter, som gående och cyklister. Även om det alltid är med viss bävan vi går mot en ny vinter – vi minns fortfarande den rejäla snösmockan i november förra året – ser jag fram emot att få testa det nya avtalet. Jag räknar med att det kommer att göra vinterdriften snabbare, mer exakt och förhoppningsvis också mer kostnadseffektiv, säger Niklas Eklöf.

Förutom de program som kommunen avropar hos entreprenören genomförs också vissa snö- och halkbekämpningsinsater i egen regi. Nacka kommun har en mindre fordonsflotta som kan sättas in vid behov.

Testar att sopsalta fler gång- och cykelbanor

Kommunens egna maskiner håller det regionala cykelstråket mellan Värmdö och Stockholm fritt från snö och is under hela vintersäsongen.

– Den här vintern ska vi testa att sopsalta fler gång- och cykelbanor, med lite extra fokus på gångtrafikanterna. De nya sträckorna finns på Granitvägen, Skvaltans väg och Per Hallströms väg i Centrala Nacka samt Boovägen, Telegramvägen och Sockenvägen i Boo. Försöket kommer att pågå hela säsongen och ska utvärderas till våren, berättar Niklas Eklöf.

bild.png

På bilden syns alla sträckor som kommer att sopsaltas under vintern 2023/2024.

Sidan uppdaterades: