Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Nya parkeringsregler i Hedvigslund

I mitten på januari införs parkeringsförbud vid infarterna till villaområdet vid Björnvägen och Hedvigslundsvägen i Älta. Parkeringsförbud införs i hela området där Nacka kommun har ansvar för vägen.

Vad ska göras?

På kartbilden nedan märks det ut var, och under vilka tider, parkering är tillåten inom området.

Parkeringsregler Ältabergsvägen, Björnvägen

Här kan du se boendebrev som skickats ut i området (PDF-dokument, 702 kB)

Varför utförs arbetet?

För ökad trafiksäkerhet, framkomlighet och tillgänglighet.

När utförs arbetet?

Arbetet planeras under mitten av januari 2024, om väderleken tillåter.

Vem utför arbetet?

Nacka kommun.

Påverkan under arbetet?

Det kommer att vara viss påverkan för trafiken eftersom det ska utföras
vägmärkesuppsättning inom området.

Vad blir slutresultatet?

Området kommer att få ökad trafiksäkerhet, framkomlighet och bättre
tillgänglighet.

Kontakt:

Trafikenheten, Camilla Gunneby
Nacka kommuns kontaktcenter 08 - 718 80 00, info@nacka.se
För felanmälan, synpunkter och kontakt:
nacka.se/stadsutveckling-trafik/trafik-och-resande/parkering

Sidan uppdaterades: