Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
Januari

Elever ges möjlighet att påverka framtiden i Centrala Nacka

”Ett utegym och en löparbana på överdäckningen av Värmdöleden”. ”Och en stadshuspark som är självförsörjande på el”. Det är ett par av idéerna som cirka 120 elever på Teknikprogrammet på Nacka gymnasium arbetar med i projektet Framtidsstaden.

Det var i november förra året som projektet Framtidsstaden startade – ett återkommande samarbete mellan Nacka gymnasium och Nacka kommun. Då träffade en projektgrupp från kommunen eleverna för att berätta om dagens stadsutveckling i Centrala Nacka. Därefter fick eleverna välja olika frågeställningar inom Centrala Nacka som de ville arbeta med. Bland annat utvecklingen av Stadshusparken, överdäckningen av Värmdöleden och vilken teknik vi behöver i framtidens Nacka för att göra livet bättre för invånarna.

Träff med kommunens sakkunniga

Några veckor in i kursperioden har nu gått och eleverna fick nu i dagarna en möjlighet att återigen träffa kommunens projektgrupp för att ställa frågor om deras projekt.

- Sedan eleverna började jobba med sina frågeställningar har det väckts många tankar och funderingar. Därför var det väldigt värdefullt för eleverna att träffa sakkunniga från kommunen som kan svara på deras frågor, som vi lärare inte kan svara på, när det gäller utvecklingen i Centrala Nacka, säger Martin Arnlund, lärare i teknik på Nacka gymnasium.

Idéer om utvecklingen av Centrala Nacka

En av grupperna har en vision om ett utegym, en löparbana och en vacker park på Värmdöledens överdäckning. En annan grupp, som arbetar med Stadshusparken, funderar på hur parken kan bli självförsörjande på el genom att exempelvis ha solceller på lyktstolparna. Ytterligare en grupp har idéer om ett mobilitetshus med butiker och en bilpool med elbilar.

Idéerna är många, men en gemensam åsikt hos eleverna är, som några av dem sa när vi träffade dem: ”Framtidsstaden är en rolig chans att kanske kunna påverka framtidens utveckling i Centrala Nacka”.

Modeller och utställning

Under det fortsatta arbetets gång får eleverna bland annat lära sig hur de bygger skalenliga modeller av sina projektidéer för att sedan presentera dem och sina tankar för kommunens projektgrupp. Ett förslag är att ha en utställning av modellerna i entrén i Nacka stadshus under våren 2024.

Framtidsstaden1_detaljbild med karta över Centrala Nacka.jpg

Sidan uppdaterades: