Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Flytt av busshållplats Järla station

Busshållplatsen Järla station flyttas tillbaka till sin ursprungliga plats från och med torsdag 25 januari kl 7:00. För att nå den norra hållplatsen, vänligen använd gångvägen över Järla bro.

Från genomfartsled till levande stadsgata

Att bygga om Värmdövägen är en central del i utvecklingen av Nacka stad. Längs den nya stadsgatan planteras träd, mötesplatser, och ny bebyggelse. Under gatan dras nya ledningar för avlopp, vatten, el, värme, tele, fiber och dagvattenhantering. Ett nödvändigt arbete för att säkra infrastrukturen för Nackaborna i framtiden.

Målet är att skapa en trevlig, varierad och grönskande miljö längs Värmdövägen. Den framtida stadsgatan bjuder in till både promenader, cykelturer samt cykelpendling i en grön, levande och trafiksäker stadsmiljö. Närheten till kollektivtrafik med förbättrade knutpunkter uppmuntrar även fler att gå eller cykla till bussen, pendelbåten, Saltsjöbanan, Tvärbanan eller tunnelbanan.

Sidan uppdaterades: