Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Framtidens Sickla – Så blir nya knutpunkten

Sickla utvecklas till en viktig knutpunkt i framtidens kollektivtrafik och just nu pågår många arbeten samtidigt i området. Tillsammans med Atrium Ljungberg och nya tunnelbanan lanserar Nacka kommun fem nya visionsbilder som visar knutpunkten vid Sickla stationshus där tunnelbanan, Tvärbanan, Saltsjöbanan och bussar ska mötas. Bilderna visualiserar Sicklas framtid som en urban, levande stadsdel.

Sickla stationshus, med sina 23 våningar, kommer inte bara vara funktionell knutpunkt för kollektivtrafiken utan även ett landmärke som skapar en dynamisk och levande atmosfär med kontor, konferenslokaler, gröna terrasser och restauranger.

När tunnelbanan står klar år 2030 kommer resan mellan Sickla och T-Centralen att ta 8 minuter. Tunnelbanan skapar helt nya resmöjligheter mellan norra och södra Stockholm. Tillsammans med Tvärbanan, Saltsjöbanan och bussar blir Sickla ett viktigt nav i framtidens kollektivtrafik.

Så här ser de nya visionsbilderna ut

Sickla stationshus

Sickla stationshus med sina 23 våningar syns till vänster i bild sett från Värmdövägen. Till höger i bild syns Alphyddan och i bakgrunden skymtar Henriksdal. Till vänster bakom stationshuset syns Smedjegatan.


Visionsbild: www.tmrw.inc

Entré till tunnelbanan

Här syns Sickla stationshus och tunnelbanans entré som vätter mot Tvärbanans och Saltsjöbanans spår. Värmdövägen syns till höger där bussen också stannar.


Visionsbild: www.tmrw.inc

Före: Sickla stationshus börjar ta form

Det här är en "före-bild" där Sickla stationshus har börjat uppföras. Titta mellan de gula byggkranarna till vänster om Värmdövägen. Till höger i bild syns Alphyddan. Bakom Alphyddan skymtar Henriksdal, och snett till vänster bakom det blivande stationshuset syns delar av Sickla och Nobelberget. Bilden är tagen i maj 2023.

Nacka trafik 12 i nyhet.jpg
Foto: Ryno Quantz

Entrén i hörnet av Smedjegatan och Sickla industriväg

Här syns entrén till Sickla stationshus och tunnelbanans entré vid Sickla industriväg och Smedjegatan. Rakt fram i bild syns Alphyddan och Värmdövägen. Till höger ligger Smedjegatan.

imagefywo.png
Visionsbild: www.tmrw.inc

Före: Stationshuset växer fram

Det här är en "före-bild" sett från Alphyddan ner mot Värmdövägen och Sickla industriväg. Sickla stationshus är under uppbyggnad. Bilden är tagen i maj 2023.

Nacka trafik 34 i nyhet.jpg
Foto: Ryno Quantz

Sickla stationshus blir 23 våningar högt

Bilden visar Sickla stationshus med sina 23 våningar sett från Sickla industriväg upp mot Värmdövägen. I bakgrunden syns Alphyddan.

blobid0.jpg
Visionsbild: www.tmrw.inc

Tidplan och mer information

Sickla stationshus

Planerad inflytt för verksamheter 2025. Här kan du läsa mer om Sickla stationshus som utvecklas av Atrium Ljungberg

Tunnelbanestation Sickla

Vid Saltsjöbanan och Tvärbanan byggs Sickla stationshus där de två västra entréerna ska ligga. En av entréerna ligger i anslutning till Tvärbanan och Saltsjöbanan och den andra entrén ligger vid korsningen Sickla industriväg/Smedjegatan. I öster byggs även en entré mot Alphyddevägen och en entré i Sickla galleria. Trafikstart 2030.

Om stationen

Station Sickla byggs 35 meter under markytan och får fyra entréer. 1300 resenärer beräknas resa via stationen varje timme under rusningstrafik år 2030.

Tunnelbanestationerna Järla och Nacka

I Nacka byggs förutom tunnelbanestation Sickla, även de nya stationerna Järla och Nacka, som också blir viktiga knutpunkter i framtidens kollektivtrafik. Trafikstart 2030.

Hos Region Stockholm kan du läsa mer om nya tunnelbanan och stationerna Sickla, Järla och Nacka

Tvärbanan

Tvärbanans slutstation flyttar tillbaka till Sickla station 2025. Under 2024 finns tvärbanans slutstation kvar vid sin nuvarande plats vid Uddvägen
Mer information blir tillgänglig på sl.se när tidplanen är fastställd.

Saltsjöbanan

Saltsjöbanan öppnar etappvis för trafikstart under 2024. I etapp 1 går tågen mellan Fisksätra och Saltsjöbaden/Solsidan. I etapp 2 blir Saltsjö-Järla tillfällig slutstation. Den tredje och sista etappen blir när tågen kan gå hela vägen in till Slussen, cirka 2027. Hos Region Stockholm kan du läsa mer om Saltsjöbanan och ersättningstrafiken.

Buss

Bussarna kommer att börja trafikera hållplatserna vid Sickla bro igen under senare delen av 2024. Under tiden arbeten pågår vid Sickla bro stannar bussen, som idag, vid Sickla västra samt Nacka station.
Planera din resa via SL.se

Sidan uppdaterades: