Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Renovering av gång- och cykelbron vid Kocktorpsvägen

Under vecka 11 startar arbetet med att renovera gång- och cykelbron vid Kocktorpsvägen som spänner över Värmdöleden i Saltsjö-Boo. Bron kommer vara öppen för passage under arbetet. Iakttag försiktighet vid passage över bron då det kan förekomma ojämnheter och hinder. Arbetet beräknas vara klart vecka 16.

Vad ska göras?

Renovering av gång- och cykelbron vid Kocktorpsvägen som spänner över Värmdöleden i Saltsjö-Boo.

Arbetet är en del av reinvesteringsprogrammet för konstruktionsbyggnader 2024

Varför utförs arbetet?

Bron ska återställas till ursprungligt skick. Bland annat ska en räckeshöjning göras på befintligt broräcke.

När?

Arbetet beräknas starta under vecka 11 och vara klart vecka 16.

Påverkan under entreprenaden

Bron kommer att vara öppen för passage under arbetet. Gå försiktigt då det kan förekomma ojämnheter och hinder.

Kontakt för frågor

Byggledning; Johan Karlsson, byggledare på InfraKonsult.
Mobil: 0735-14 67 01

Johan Ramstedt, förvaltare byggnadsverk, enheten offentlig utemiljö på Nacka kommun. Mobil: 070-431 80 66

Sidan uppdaterades: