Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Gång- och cykelväg under utveckling i Orminge

Under vecka 12 kommer arbetet starta med att skapa en ny gång- och cykelväg. Markarbetet omfattar även dagvatten. Den nya gång- och cykelvägen ligger strax intill den internationella skolan i Orminge centrum. Området kommer vara avstängt under det att arbete pågår och gång- och cykeltrafik hänvisas till alternativa vägar. Arbetet beräknas vara klart till sommaren 2024.

Vad ska göras?

Ny gång- och cykelväg skapas. Arbetet omfattar även dagvatten i marken.

Varför utförs arbetet?

Med en ny gång- och cykelväg skapas bättre framkomlighet. Med en bra dagvattenhantering minimeras vattensamlingar och hindrar att smutsigt vatten rinner vidare i sjöar och vattendrag.
Läs mer om hur dagvatten hanteras i Nacka kommun här

När?

Arbetet beräknas starta under vecka 12 och vara klart till sommaren 2024.

Påverkan under arbetet

Arbetet kommer att påverka framkomligheten. Gång- och cykeltrafik hänvisas till alternativa vägar.

Bilden beskriver alternativa vägar i Orminge

Kontakt:
info@nacka.se
08-718 80 00

Sidan uppdaterades: