Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Boende på Atlasvägen får nya elkablar

Under 70-talet byggde Nacka Energi ut dagens elnät på Atlasvägen. Nu har kablarna uppnått sin livslängd och Nacka Energi kommer därför att gräva ner nya kablar med högre kapacitet och driftsäkerhet samt byta ut kabelskåpen. Arbetet beräknas påbörjas vecka 18 och pågå fram till mitten av augusti.

Störningar

Byggnationen kommer innebära störningar för de boende och verksamma i området i form av tillfälliga trafikavstängningar och buller.

Hur och när genomförs arbetet?

Arbetet startar vid Nacka Energis nätstation och kommer sen gå motsols runt Atlasvägen för att sedan avslutas med sträckan ner till Gillevägen.

Arbetet planeras att påbörjas vecka 18 och pågå fram till mitten av augusti.

Karta över arbetet med att lägga nya elkablar på Atlasvägen

Veckorna och sträckningarna i kartan är preliminära och kan komma att justeras.

Kontakt:
Projektledare: Joachim Åhman
info@nackaenergi.se

Läs mer och håll dig uppdaterad på Nacka Energis webb

Sidan uppdaterades: