Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Ny gång- och cykelväg planeras i Älta

Det händer mycket i Älta. De nya centrumkvarteren med bostäder växer fram i takt med att kommunen bygger ut gator, torg och ett parkstråk. Älta utvecklas till ett mer levande område med nya mötesplatser, bostäder och en utvecklad service. Som ett led i det, kommer ett markarbete på Almvägen att påbörjas i maj för att skapa en ny gång- och cykelbana.

Markarbete på Almvägen i Älta

Arbetet på Almvägen syftar till att förbättra både belysningen och framkomligheten för att öka säkerheten. Genom den nya gång- och cykelbana tar vi ett steg mot att skapa en mer trygg och tillgänglig miljö för alla.

Vad ska göras?

På Almvägen installeras ny gatubelysning och det anläggs en gång- och cykelväg för att förbättra säkerheten och tillgängligheten.

Varför utförs arbetet?

Med en ny gång- och cykelväg och bättre gatubelysning skapas en trygg och tillgänglig gatumiljö.

När?

Arbetet beräknas starta i maj, vecka 19, och är preliminärt klart till efter sommaren 2024. Arbetet på Almvägen sker i två etapper.

Skede 1: Körfält avstängt i omgångar, reglering med trafikljus.

Skede 2: Almvägen blir enkelriktad i östlig riktning.

Under perioden i skede 2, då Almvägen är enkelriktad i östlig riktning, ersätter en tillfällig busshållplats på Ältavägen flera befintliga hållplatser. Dessa inkluderar: Stavsborgsskolan, Älta centrum, Östra Stensö riktning Tyresö, Ekstubben och Gullmarsplan.

Påverkan under arbetet

Arbetet kommer att påverka framkomligheten. Trafik, gång- och cykeltrafik, hänvisas till alternativa vägar. Följ skyltning på plats.

För frågor, kontakta:
Benny Zimmerman, Byggledare, Nacka kommun
E-post: benny.zimmerman@nacka.se
Telefon: 08 718 80 00

Sidan uppdaterades: