Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Sommarens arbeten i stockholmstrafiken

Sommar i Stockholmsområdet innebär flera större trafikpåverkande arbeten, både på väg och järnväg.

Under sommaren när många är lediga genomförs flera större trafikpåverkande arbeten i regionen. För att ge trafikanter en helhetsbild över trafiksituationen samverkar Trafikverket, Stockholms stad, Region Stockholm, Nacka kommun och Sundbybergs stad och presenterar de arbeten som har störst trafikpåverkan.

Nacka kommun

Det sker fortsatta arbeten längs Värmdövägen som byggs om till en grön och levande stadsgata. Även i Orminge och Fisksätra fortsätter arbetet med etablering bland annat av nya bostäder, vilket påverkar trafiken i respektive närområde under sommaren.

Vid Nacka strand sker också trafikpåverkande arbeten där flera av vägarna ska rustas upp, med nya gångbanor och belysning.

- Vi följer trafikflödet nära och har beredskap för att göra förbättringar om så krävs. Trafiksäkerhet och framkomlighet är prioriterade uppgifter för oss, och jag hoppas att Nackaborna fortsätter ha samma goda tålamod gällande trafikpåverkan som tidigare, säger Poa Hellqvist, trafik- och fastighetsdirektör i Nacka kommun.

Karta över sommarens större trafikpåverkande arbeten

Karta över sommarens stora trafikpåverkande arbeten (Karta Trafikverket)

Här påverkas stockholmstrafiken mest

På Trafikverkets webb kan du läsa mer om varje projekt markerat i kartbilden och hur det påverkar dig som reser. Du kan även öppna upp en större kartbild.

Öppna större karta och läs mer om varje projekt hos Trafikverket

Sidan uppdaterades: