Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
Juni

Ny satsning på cykelprogram för en hållbar framtid

Den 17 juni antogs Nacka kommuns nya cykelprogram i kommunfullmäktige, vilket markerar en viktig milstolpe för cyklingens framtid i kommunen.

Det nya cykelprogrammet fokuserar bland annat på förbättringar i cykelvägnätet, att bygga ut strategiskt placerade cykelparkeringar samt öka kommunens kommunikations- och beteendepåverkande insatser. Betydelsefullt är även att lägga fokus på vägvisning, underhållstjänster samt att prioritera cykeltrafik under byggtid.

Cykelprogrammet syftar till att konkretisera och visa på hur kommunen ska uppnå målen i den cykelstrategi som antogs av kommunfullmäktige 2023. Målen och insatsområdena ska bidra till att det ska vara enkelt, tryggt och säkert att cykla i hela kommunen

20 procent av alla resor ska ske med cykel

Målen i strategin är att 20 procent av alla resor ska ske med cykel och att 25 procent av arbetsresorna helt eller delvis ska ske med cykel till år 2030. För att nå dessa mål krävs genomförande av åtgärder inom strategiska insatsområden.

Nu tar vi nästa steg

- I Nacka satsar vi på cyklingen både för arbetsresor och till vardags och med det nya cykelprogrammet tar vi nästa steg. Cykelprogrammet ger ökade möjligheter att välja cykeln i alla lägen. Vi får också en tydlig årlig planering att arbeta med förbättringar kring exempelvis skolor säger Peter Zethraeus, ordförande i Natur och trafiknämnden.

Nacka är en av de ledande cykelkommunerna

Nacka kommun har redan byggt upp en stark infrastruktur för jobbpendling och nu läggs mer fokus på vardagscykling. Detta innebär nya målpunkter och förbättringar i cykelvägnätet, en vägvisningsplan och utveckling av cykelstråk samt cykelparkeringar. Visionen är att skapa förutsättningar för Nackaborna att i större utsträckning ta cykeln till affären, skolan, idrottsplatsen eller kulturevenemanget.

Effektivt och miljövänligt sätt att resa

Att cykla till arbete, skola eller på fritiden är ett effektivt och miljövänligt sätt att resa. Cykeln kräver lite utrymme, är pålitlig och bidrar till en mer hållbar miljö. Genom cykelprogrammet vill Nacka kommun främja cykling som en naturlig del av ett hållbart transportsystem.

Här nedan kan du läsa mer om cykelprogrammet och dess påverkan på Nackaborna.

Cykelprogram Nacka webb 20 juni 2024 tillgänglighetsanpassad.pdf

Sidan uppdaterades: