Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Nya gatunamnsskyltar i Centrala Nacka

Nu har de nya gatunamnsskyltarna i Stadshuskvarteren i Centrala Nacka börjat sättas upp så att både privatpersoner, leveranser och räddningstjänst hittar rätt adress! De nya skyltarna har gatunamnen Tor Boijes gata, Nackabacken, Nya gatan, Stadshusgatan, Granithöjden och Östra Granittrappan.

Tor Boije är arkitekten som ritade det ursprungliga Nacka stadshus, som uppfördes 1959-1961. Efter det har några om- och tillbyggnationer gjorts under årens lopp. Övriga namn i Stadshuskvarteren är inspirerade av platsen och dess topografi.

Vem är det som bestämmer nya gatunamn?

Det är kommunens namnberedningsgrupp som tar fram förslag på gatu-, torg-, bro- och vägnamn i kommunen. Beslut om de nya namnen tas efter det i Miljö- och stadsbyggnadsnämnden.

Namnberedningen jobbar efter god ortnamnsed. I kulturmiljölagen finns en paragraf som anger att god ortnamnssed ska iakttas vid statlig och kommunal ortnamnsverksamhet. Grundat på god ortnamnsed arbetar namnberedningen utifrån aspekten att personer som memoreras ska ha en stark koppling till Nacka.

Vad är viktigt att tänka på vid nya väg- och platsnamn?

  • Namnet behöver vara unikt och ska helst knyta an till platsen. Det kan vara platsens historia eller ett valt tema för namnsättningen.
  • Namn efter levande personer används inte. God ortnamnssed anger en restriktiv hållning till att namnge efter personer, så kallade memorialnamn. Nu levande personer namnges inte.
  • Namnet ska vara lätt att uppfatta, uttala och skriva.
  • Det får heller inte vara för likt andra namn så att adresser kan förväxlas.

Läs mer om god ortnamnssed på Lantmäteriets webbplats

Sidan uppdaterades: