Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
Stadsutveckling & trafik

Nyheter om stadsutveckling och trafik

Statlig broavgift på Skurubron från söndag den 1 oktober

Den 1 oktober införs en broavgift på 4 kronor per passage på den nya Skurubron. Avgiften för Trafikverkets bro betalas via Transportstyrelsen.

Välkommen att tycka till om detaljplan för Ältabergs verksamhetsområde

Samråd pågår nu för detaljplanen för Ältabergs verksamhetsområde. Du kan lämna synpunkter på planförslaget som möjliggör fler verksamhetsytor och som kan skapa fler arbetsplatser i Nacka kommun. Den 17 oktober 2023, hålls ett samrådsmöte i form av öppet hus i Älta bibliotek, Ältavägen 202. Vi ses där!

Nattarbete på Augustendalsvägen 25-26 september

Under natten den 25-26 september kommer rivning och återställning av tillfällig asfaltering genomföras på en del av Augustendalsvägen.

Edövägen i Orminge öppnar för dubbelriktad trafik

Måndagen den 25 september leds trafiken om på Edövägen för att åter bli en dubbelriktad väg. Helenbergsvägen kommer att stängas av. Anledningen är kommande mark- och ledningsarbeten på Helenbergsvägen.

Trafikplats Skvaltan byggs om för framtidens trafik

Nu börjar Trafikverket bygga om trafikplats Skvaltan. En efterlängtad ombyggnad som efter färdigställande innebär att trafikanter från Nacka Strand och Jarlaberg kommer att kunna köra ut direkt på Värmdöleden.

Spadtag för ny skola och idrottshall i Ektorp

Idag togs ett första spadtag för Ektorps nya skola. En helt ny skolbyggnad för åk F-9 inklusive förskola för totalt 900 elever kommer att byggas liksom en fullstor idrottshall samt en multisportplan på skolgården. På plats fanns Hemsös vd Nils Styf, kommunstyrelsens ordförande Mats Gerdau (M) och Anders Bysell, vd för In3prenör, som tillsammans lyfte den symboliska spaden genom att lyfta jord från var sin grävskopa.

Ledningsarbete på Ältavägen

Älta växer och är populärt, inflyttningen är stor. Utvecklingen med nya bostäder och service sker i flera delar av Älta. Som en del i utvecklingen kommer ledningsarbeten att påbörjas onsdagen den 21 september. Genom ledningsarbetet säkras framtidens infrastruktur i marken.

Markanvisning av sex nya kvarter i Centrala Nacka

Den 19 september beslutade kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott att göra en markanvisning i tidigt skede till Skanska. Det är den kommande överdäckningen över motorvägen som skapar möjlighet att bygga bostäder, arbetsplatser och hotell, med butiker och restauranger i bottenvåningarna.

Samråd för Saltsjöbanans upphöjning

Järnvägen utgör idag en barriär i Sickla och planeras därför att lyftas upp på en bro med nya förbindelser under bron för bil och buss, samt gång- och cykeltrafik. Järnvägsplanen omfattar ombyggnad av Saltsjöbanan på en begränsad sträcka för att skapa en mer sammanhängande stadsmiljö med möjlighet till allmänna vistelseytor under bron.

Nattarbete på Augustendalsvägen 18-19 september

Under natten kommer återställning av schaktarbeten på Augustendalsvägen och inkoppling av vattenledning på parkeringsytan vid mässan att genomföras.

Visar 10 av 392 nyheter Visa 5 nyheter till

Sidan uppdaterades: