Hoppa till innehåll

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Nyheter om stadsutveckling och trafik

Siltgardiner i Skurusundet skyddar miljön

För att minska risken att sprida grumligt vatten lägger Trafikverket ut siltgardiner i Skurusundet. De ska fånga upp det slam och som grumlas upp från botten när under bygget av betongfundament för bropelarna som ska anläggas i strandkanten.

Nu kan du rösta på årets byggnad 2019

Blir det ett äldreboende, flerbostadshus eller kanske en villa i år igen? Nu kan du rösta på din favorit bland tio byggnader som uppfördes i Nacka under 2019.

Nya vattenledningar i Älta – Almvägen stängs tillfälligt av för trafik

När arbetet med nya vattenledningar i Älta fortsätter behöver Almvägen stängas av för motortrafik under cirka fyra veckor. Tre busshållplatser flyttas från Almvägen/Oxelvägen till Ältavägen. Gång och cykel kan fortfarande använda Almvägen.

Nacka får unika betongsuggor genom designtävling

Nu bjuder kommunen in konstnärer till att utforma en Nackaspecifik betongsugga. Betongkonsten ska fånga Nackas karaktär, bidra till en positiv känsla och förmedla platsens själ.

Nya studentlägenheter i Sickla klara för inflyttning

På Alphyddevägen, i Sickla, är nya lägenheter klara för studenter att flytta in i. 113 nya fräscha bostäder står och väntar. Perfekt läge, nära service, handel, kollektivtrafik och natur.

Gång- och cykelvägen vid trafikplats Skuru leds om

Trafikverket leder om gång- och cykeltrafiken vid trafikplats Skuru. I slutet av vecka 19 flyttas gång- och cykelvägen västerut.

Bostadsbyggare köper tomter i Norra Skuru

Nacka kommun har utsett vilka som ska få köpa två tomter i Norra Skuru efter en anbudstävling. De två högsta anbuden kom från Innovation Properties respektive SDUAB Svensk Detaljplaneutveckling, som båda planerar att bygga bostäder.

Ny simhall till Myrsjö sportcentrum i Orminge

Måndagen den 4 maj föreslog kommunstyrelsen för kommunfullmäktige att anta detaljplanen för Myrsjö sportcentrum. Nu blir det möjligt att skapa ett större idrottskluster med bland annat simhall och ytor för andra idrottsverksamheter.

Infartsparkeringen vid Toyota i Orminge flyttar 6 maj

Onsdagen den 6 maj flyttas platserna för infartsparkering vid Toyota på Kanholmsvägen. Platsen behövs som tillfällig bussterminal när Kanholmsvägen byggs om. Vi hänvisar till infartsparkeringarna utmed Ormingeringen och på Skarpövägen.

Nu sprängs det för tunnelbanan till Nacka

En milstolpe i arbetet med utbyggnaden av tunnelbana till Nacka har passerats. Nu är sprängningarna igång i Järla.

Förberedelse för Sickla stationshus startar

Nu börjar arbetet med grundläggning av Sickla stationshus i Sickla. Saltsjöbanan och Tvärbanan kommer vara igång under byggtiden.

Nu byggs nya bostäder i Centrala Nacka

Nu är köpeavtalet klart mellan Nacka kommun och fastighetsbolaget Storstaden Bostad gällande mark i det nya området Centrala Nacka. I avtalet ingår produktion av 140 nya lägenheter med inflyttning i slutet av 2021. Köpeskillingen uppgår till 218 miljoner kronor.

Nu öppnar återigen 200 platser för infartsparkering i Nacka strand

Från Nacka strand reser du enkelt vidare med buss eller båt till centrala Stockholm. Har du SL Access-kort med giltighetstid minst 30 dagar parkerar du för 30 kronor om dagen.

Båttrafiken i Skurusundet stoppas vid sprängningar

Från april till och med juli kommer båttrafiken i Skurusundet i Nacka att påverkas när Trafikverket spränger för att bygga den nya Skurubron. Det innebär att båttrafiken stoppas under korta stunder på fasta tider.

Vår i luften - nu sandsopar vi Nacka

Nu har sandsopningen startat i Nacka. I början av maj beräknas sandsopningen vara klar.

Park med ekar i Nacka strand skapar grönt samband

I Nacka strand är trappan från kajen upp till J V Svenssons torg färdig och nu pågår arbete med att anlägga en park runt om och strax öster om trappan.

Arbetet med nya vattenledningar i Älta fortsätter

Under april fortsätter arbetet med att lägga nya vattenledningar i Älta. På Almvägen och Ältavägen blir framkomligheten något begränsad.

Öppet hus för Traversen ställs in – välkommen till möte via webben

På måndag 23 mars planerade Nacka kommun Öppet hus om detaljplan Traversen, ett nytt hus i Sickla köpkvarter. För att motverka spridning av covid-19 väljer vi att ställa in det fysiska mötet och ersätter det med ett digitalt.

23 mars flyttas in- och utfarten till infartsparkeringen vid Toyota i Orminge

In- och utfarten flyttas måndagen den 23 mars från Kanholmsvägen till Mensättravägen. Anledningen till detta är att vi ska kunna färdigställa arbetet med att bygga om Kanholmsvägen.

Sickla industriväg stängs av för genomfart med motorfordon under hela dygnet

Med start måndagen den 16 mars kl. 05.00 stängs Sickla industriväg av för genomfart med motorfordon under hela dygnet. Gående och cyklister tar sig förbi arbetsområdet genom att följa skyltningen. Sträckan som stängs av är mellan Atlasrondellen och Järnvägsgatan.

Sidan uppdaterades:

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.