Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Det finns viktig information

Det går inte att signera en Abou e-tjänst på mobilen med BankID/Mobilt BankID Felsökning pågår.

Läs mer...
Stadsutveckling & trafik

Nyheter om stadsutveckling och trafik

Förnyelseområdet sydöstra Boo är nu officiellt invigt

Byggstarten i sydöstra Boo är nu officiellt invigt med invigningstal och ett symboliskt första spadtag i strålande solsken.

Cykelskolan besökte Nacka

Förra veckan var Cykelskolan för första gången i Nacka för att lära förskolebarn från närliggande skolor om säker cykling och trafikvett. Idén med Cykelskolan är att alla barn så småningom ska kunna cykla. För att komma dit behöver man börja tidigt. Målet med dagen är att förstå hur en hjälm skall sitta på huvudet och ha kul bland vägmärken och cyklar.

Vill du ha utblommade vårlökar?

Nu är det dags. Det har blivit en populär tradition att vi skänker bort årets vårlökar efter att de blommat ut i Nackas rondeller och rabatter. Det är först till kvarn – från och med slutet av vecka 21.

Biologiska mångfaldens dag

Den 22 maj är det biologiska mångfaldens dag, en av FN:s internationella dagar, som vi vill uppmärksamma genom att rikta lite extra ljus mot både hur kommunen jobbar och hur alla kan bidra till mångfalden av växter och djur.

Dags att rösta om Stadsbyggnadsutmärkelsen 2023

Vad var det bästa byggnadsverket som uppfördes förra året i Nacka? Var med och rösta på din favorit. Omröstningen pågår till den 4 juni.

Helt rätt prissättning av Nacka kommuns mark i Sydvästra Plania

Nacka kommuns prissättning på den mark vid Sydvästra Plania som såldes till fastighetsbolaget Bonavia 2022, var helt korrekt. Det meddelar Förvaltningsdomstolen och avslår därmed den överklagan från tre Nackabor som menade att försäljningen stred mot kommunallagen.

Smart Stad Nacka – välkommen till workshop den 29 maj

Nu drar Smart Stad Nacka i gång. Smart Stad Nacka är ett initiativ där vi genom hållbara metoder förbättrar stadsutvecklingen i Nacka för att erbjuda Nackaborna bättre tjänster genom smarta system för energi, avfallshantering, vatten, hälsa och transporter.

Upphandling av entreprenad i sydöstra Boo

Nu handlas entreprenad upp av Nacka kommun för vägar, vatten och avlopp i förnyelseområdet sydöstra Boo. Det handlar inledningsvis om utbyggnad av område Öst, som ungefär motsvarar detaljplanen för Mjölkudden-Gustavsviks gård.

Underhållsarbete på Kocktorpsstigen / Vallmons väg

På vägbron längs Kocktorpsstigen/Vallmons väg ska det utföras ett tätskiktsbyte. Arbetet är ett normalt underhållsarbete som utförs ca vart 40e år för att reducera risken att fukt och klorider tränger in i bärande betongkonstruktion och på sikt påverkar funktionen.

Så påverkas busstrafiken av ny tillfällig bussterminal vid Slussen

I förmiddags gick Stockholms stad och SL ut med ett pressmeddelande som informerade om den nya trafiklösningen för Nacka- och Värmdöbussarna. Den nya trafiklösningen kommer att gälla från tidtabellskiftet den 19 augusti tills bussterminalen i Katarinaberget är klar hösten 2025. Information om hållplatslägen och hur det kommer se ut i övrigt kommer att presenteras under sommaren innan bussterminalen tas i drift.

Spadtag för cirka 350 nya bostäder i Centrala Nacka

Idag tog bostadsaktören JM, tillsammans med Nacka kommun, ett symboliskt spadtag för att fira byggstarten av cirka 350 nya bostäder på Enspännarvägen i Jarlaberg – alldeles intill den kommande tunnelbanan.

Einar Mattsson förvärvar mark för nytt bostadsprojekt i Jarlaberg

Fastighetsägaren Einar Mattsson har förvärvat mark i Jarlaberg, i närheten av Nacka Forum. På platsen planerar Einar Mattsson att uppföra ett nytt bostadskvarter med lokaler i bottenplan.

Ökade kostnader stoppar arbetet i Kyrkviksparken

Arbetet med Kyrkviksparken inleddes under hösten 2023 men har sedan januari 2024 pausats då kostnaderna har ökat mer än budgeterat.

Sommarens arbeten i stockholmstrafiken

Sommar i Stockholmsområdet innebär flera större trafikpåverkande arbeten, både på väg och järnväg.

Time out för Mötesplats Nacka – bytespunkten får ny inriktning

Mötesplats Nacka, den planerade bytespunkten mellan buss och tunnelbana vid Nacka Forum, föreslås få en helt ny inriktning. Med hänsyn till de kraftigt ökade kostnaderna, den förskjutna tidplanen, långvarig påverkan på trafik och närmiljö samt stora risker för hela kommunens ekonomi föreslås nu ett omtag för projektet.

Visar 15 av 503 nyheter Visa 5 nyheter till

Sidan uppdaterades: