Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Potthål

Potthål eller andra skador på beläggningar som utgör risk för trafikanter lagas löpande under hela året.

Vad är ett potthål?

Ett potthål är en skålformad grop i en vägbana. De uppstår främst i dåligt dränerade vägbanor. Potthål bildas lättare i kallt klimat genom att vatten i vägkroppen sväller när det fryser till is, vilket ger stora töjningar i beläggningen. De flesta potthål orsakas av att beläggningen är utmattad av upprepade trafiklaster, främst från tunga fordon.

Anmäl potthål

Anmälda potthål ska vara åtgärdade inom 5 arbetsdagar efter anmälan. De flesta potthål lagas av en entreprenör. Du kan felanmäla potthål via vårt felanmälningsformulär:
www.nacka.se/trafik-och-utemiljo-felanmalan

Sidan uppdaterades: