Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Gatubelysning

Gatubelysning skapar god trafikmiljö  samt bidrar till trygghet och säkerhet på våra gator och torg, gång- och cykelvägar och parker. 20 000 armaturer lyser upp Nacka och är ett viktigt inslag i vår utemiljö.

Trafikverket

www.trafikverket.se
Kundtjänst: 0771-921 921 (öppet dygnet runt)
Epost: trafikverket@trafikverket.se

Vid akuta hinder på trafikverkets vägar eller allvarliga trafiksignalstörningar kontakta Trafik Stockholm på tfn: 020-290 290

Energisnåla LED armaturer för miljön

När vi reinvesterar i vårt gatubelysningsnät eller bygger nytt så bygger vi med nya moderna energisnåla LED armaturer, för att sänka energibehovet och hjälpa miljön. Vi använder oss även av modern teknik, som närvarostyrd belysning och nattsänkning, för att ytterligare få ned energiförbrukningen. Idag består gatubelysningsnätet av cirka 40 procent LED armaturer.

Anmäl trasiga lampor

Om ni har synpunkter på belysningen eller vill rapportera fel, använd då med fördel vårt felanmälningsformulär Gatubelysning & trafiksignaler eller via vår app: iphone, android, windows phone.

Vi är beroende av att du rapporterar in de fel du uppmärksammar i vårt gatubelysningsnät. Då har vi möjlighet att åtgärda problemen snabbare.

Tänt på dagtid

Tänt på dagtid beror på att vi felsöker på dagtid och då måste elen vara påslagen. Automatiken som styr tänd- och släck-impulsen kan vara trasig, vilket dock är mer sällsynt. Har det varit tänt 24 timmar om dygnet under mer än tre dygn, så är det troligen ett fel i styrsystemet. Anmäl gärna det!

Belysning på förskolor skolor eller fritidsgårdar

Är det fel på belysningen på kommunal fastighetsmark, som till exempel förskolor, skolor eller fritidgårdar var vänlig ring 08-718 93 46, då den belysningen inte ligger under ramen för gatubelysning.

Åtgärder när det är fel i gatubelysningsanläggningen

Vi har olika typer av prioritering. Vi åtgärdar skyndsamt fel i anläggningen som direkt utgör fara för liv och egendom. Vi håller också jour för detta ändamålet dygnet runt. https://www.nacka.se/kommun--politik/kontakta-oss/journummer/

  • Större områden där mer än tre stycken armaturer på rad inte lyser, kritiska korsningar och övergångsställen, sker felsökning inom tre arbetsdagar efter felanmälan. Beroende på felets art, t.ex kabelfel och andra saker som gör att vi måste söka till exempel trafikanordningsplan (TA-plan) och schakttillstånd, så kan arbetet att återställa funktionen ta mer än tre arbetsdagar.
  • För enstaka armaturer som inte lyser skall felsökning påbörjas inom 10 arbetsdagar. Vi försöker samla ihop områden så att vår entreprenör inte behöver felsöka en armatur i taget utan kan felsöka flera i samma område. Det bidrar till ett kostnadseffektivt arbetssätt samt är mer miljövänligt. För enstaka armaturer gäller samma problematik som vid punkten ovan. Vi kan inte lova att det blir lagat inom 10 arbetsdagar.

Olika aktörer inom gatubelysning

Trafikverket ansvarar för belysningen på Värmdöleden, Ältavägen och Järlaleden (Planiarondellen-Södra länken).

Inom kommunen finns det föreningar som själva ansvara för gatubelysningen eftersom de är ansvariga för vägen. Vägföreningar (enskild väghållare) ansvarar för belysningen på de mindre enskilda vägarna som finns i alla kommundelar, men främst i Boo.

Väghållarkarta

Är du osäker på vem som ansvarar för belysningen. Väghållarkartan visar vilka vägar som kommunen ansvarar för (mörkblå prickar) och vilka vägar som övriga väghållare ansvarar för (ljuslila prickar).

Kontroll av gatubelysningen

Löpande kontroll på vårt gatubelysningsnät sker under maj till september. Nacka kommun är indelat i olika områden som besöks med intervaller för att se status på elanläggningen.

Vi gör också periodisk tillsyn där vi kontrollerar funktion samt åker ut och kontrollerar gatubelysningsanläggningen på plats i syfte att höja person- och driftsäkerheten.

Så kallade seriebyten innebär att vi byter ut uttjänade ljuskällor i större områden, rengör glas och reflektorer. Det sker var tredje år.

Inspektion av belysningscentraler

Inspektion av belysningscentraler (belysningsskåp) sker dels på plats, men också med hjälp av olika mätvärden som registrerats i syfte att säkerställa person- och driftsäkerheten.

Framtidsäkra armarturer

För att gatubelysningen skall fungera krävs ett omfattande underhåll. Vi byter därför ut kabel, stolpar och armaturer när dessa tjänat ut sin tekniska livslängd. När vi byter armarturer byter vi ut dem till mer smarta armaturer, framtidssäkrade. Dessa armarturer informerar oss om felen direkt i vår dator via ett så kallat Central Management system. På det sättet kommer vi att kunna övervaka gatubelysningsanläggningen centralt.

Sidan uppdaterades: