Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Väg- och gatubelysningsbidrag

I Nacka kan vägföreningar ansöka om vägbidrag från kommunen som betalas ut per meter väg. Vägföreningar som ansvarar för sin egen gatubelysningsanläggning kan även söka bidrag för den. Bidraget betalas ut per gatubelysningspunkt.

Vägbidrag

Vägbidrag betalas ut till vägförening/samfällighetsförening som sköter drift och underhåll av väg med enskilt huvudmannaskap. Vägen ska vara öppen för trafik.

Vägbidraget ersätter delar av kostnaden att sköta om vägen. Vägföreningar ansvarar själva för att söka bidraget från år till år.

Vi har gjort en översyn av bidragsbeloppen och beslutat att höja anslagen för vägbidrag. Beslut i tekniska nämnden NTN 2023-00155.
Vägbidraget kommer nu ligga på 25 kr per meter väg.

bestämmelser om vägbidrag (gäller från 1 januari 2016)

 • Ansökan sker via en e-tjänst på nacka.se
 • Vägbidraget har höjts till 25 kr per meter väg för de vägar som motsvarar Nacka kommuns kriterier. Det tidigare vägbidraget låg på 14,50 kr per meter väg
 • Om delar av vägarna ligger utanför Nackas kommungräns betalas endast bidrag för väg inom Nacka kommun.
 • Varje väg- och samfällighetsförening måste ha minst en väg på 100 meter för att kunna söka bidrag för enskild väghållning.
 • Bidraget per meter väg behandlas i Natur- och trafiknämndens budget varje år från 2017.
 • Kommunens samtligt gällande regler för att betala ut vägbidrag finner du i nedanstående dokument:
  Bestämmelser för utbetalning av bidrag till enskild väghållning

Gatubelysningsbidrag

I Nacka har kommunen tidigare ansvarat för drift och underhåll av gatubelysning även på enskilda vägar, men från och med 2018 lämnar kommunen successivt över ansvaret av drift och underhåll till enskilda väghållare.

Beslysningsbidraget kompenserar enskilda väghållare för drift- och underhållskostnader av gatubelysningsanläggning.

De som är berättigade att söka gatubelysningsbidraget är vägföreningar/samfällighetsföreningar som har hand om sin egen gatubelysning på vägsträckor som är berättigade till vägbidrag.

Överlämnandet av gatubelysningsanläggning sker i dialog mellan kommunen och vägföreningar

BESTÄMMELSER OM GATUBELYSNINGSBIDRAG (GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2018)

 • Ansökan sker via e-tjänst på nacka.se
 • Gatubelysningsbidraget betalas ut för de vägsträckor som är berättigade till vägbidrag och som har gatubelysning.
 • Gatubelysningsbidrag betalas ut per gatubelysningspunkt.
 • Vägföreningen ska kunna redogöra för sina faktiska kostnader för drift och underhåll av gatubelysningen tre år tillbaka i tiden. Avstämning sker tidigast januari 2020.
 • Kommunens samtligt gällande regler för att betala ut gatubelysningsbidrag finner du i nedanstående dokument:
  Bestämmelser för utbetalning av gatubelysningsbidrag

Här söker du vägbidrag kombinerat med gatubelysningsbidrag för 2024

Ansök om väg- och belysningsbidrag e-tjänst


Fullständigt ifyllda uppgifter via e-tjänsten
ska vara kommunen tillhanda senast den 31 december 2023. Bidragen betalas ut en gång per år. Nästa gång blir i januari/ februari år 2024.
Ansökningsformuläret öppnar 1 oktober kl 08:00 och stänger den 31 december kl 23:59 .

Sidan uppdaterades: