Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Provborrningar på Värmdövägen inför ombyggnad

Från måndag 14 oktober och en månad framåt undersöks marken på Värmdövägen i centrala Nacka inför att den byggs om till stadsgata, med start om ett år. Ett 50-tal provborrningar görs därför från Sickla till Nacka Forum och på Vikdalsvägen. Det innebär en mindre påverkan på framkomligheten på den plats det borras.

– Borrningarna visar var vi kommer att behöva spränga för berg, vilken grundläggning som krävs för stödmurar och vilka metoder vi kan välja. Det ger oss de geotekniska förutsättningarna för ombyggnaden som är viktiga för att vi ska arbeta säkert och kunna bygga en trevlig stadsgata av bästa kvalitet och utformning, säger Åsa Jacobsson, projektledare för Värmdövägens ombyggnad.

Arbetena utförs från en mobil borrvagn på en plats i taget. Borrningarna görs i bilvägen, på cykel- och gångvägar och ytor intill vägarna. Arbetet sker på dagen kl 10 – 15, alltså efter och före rusningstid, allt för att underlätta framkomligheten. Borrningarna innebär inga störande ljud för kringboende.

Värmdövägen blir stadsgata

När Nacka får tunnelbana med två nya stationer och flera nya bostadskvarter längs Värmdövägen och Vikdalsvägen behöver de byggas om från bilvägar till trevliga stadsgator med en trygg och trivsam miljö. Här blir det plats för affärer, restauranger och service i de nya kvarterens bottenplan, växtlighet, trädalléer, entréer till tunnelbanans och Saltsjöbanans stationer. Vägen ska bli tryggare och framkomligare för gående, cyklister och bussar.

Läs mer om ombyggnaden av Värmdövägen i centrala Nacka

Sidan uppdaterades: