Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Ny gång- och cykelväg mellan Telegramvägen och Talluddsvägen i Boo

Nu är det enklare, snabbare och säkrare för dig som går och cyklar längs Värmdövägen i Boo. Totalt 2 900 meter dubbelriktad gång- och cykelbana mellan Talluddsvägen och Boovägen har byggts.

Arbetet att bygga en bredare och dubbelriktad gång- och cykelbana mellan Talluddsvägen och Boovägen är klart. Den ombyggda sträckan är en del av Regionala cykelstråket, Värmdöstråket.

- Att vi byggt 2 900 meter dubbelriktade gång- och cykelbanor längs Värmdövägen i Boo kommer att göra resan både enklare och säkrare. I takt med att Nacka utvecklas är det fler som går och cyklar och att anpassa våra vägar för det är prioriterat, säger Zlatko Markovic, projektledare på Bygg- och anläggningsenheten i Nacka kommun.

Ny dubbelriktad gång- och cykelbana Boo

Dubbelriktad gång- och cykelbana

I och med att sista sträckan har byggts om har standarden för Värmdöstråket höjts. Längs Värmdöstråket finns sträckor som är både dubbelriktade och separerade för gående och cyklister och andra som är dubbelriktade och kombinerade för gående och cyklister.

Anslag från Klimatklivet

Nacka kommun fick nära 13 miljoner kronor i stöd från Klimatklivet, Naturvårdsverket, för att bygga om gång- och cykelbanan längs Värmdövägen. Anslag från Klimatklivet beviljas till åtgärder som ökar möjligheterna till en fossilfri fordonsflotta.

- Genom anslaget från Klimatklivet har vi nu möjlighet att satsa extra på de som går och cyklar. Att investera i trafiksäkerhet och framkomlighet är centrala delar i vår satsning på hållbart resande, säger Zlatko Markovic.

Satsningar på hållbara och effektiva trafikslag är något som görs gemensamt i hela regionen. I takt med att vi blir fler måste anpassningar av infrastruktur göras för alla trafikslag.
Här kan du läsa mer om Nacka kommun arbete:
Framkomlighet i Nacka

Dubbelriktad gång- och cykelbana i Boo

Ombyggnad i två etapper

Ombyggnaden genomfördes i två etapper. Sista etappen mellan Talluddsvägen och Telegramvägen blev klar efter sommaren i år. Första etappen mellan Telegramvägen och Boovägen blev klar i slutet av 2017. Bygget samordnades med Nacka vatten och avfall AB, som samtidigt passade på att förstärka VA-nätet med en ny vattenledning.

Karta som vidare Värmdöstråket

Viktiga stråk för arbetspendling

Värmdöstråket är viktig del av det regionala cykelstråket som går mellan Slussen och Gustavsberg. I Nacka finns även regionala cykelstråk ut mot Älta och Saltsjöbaden. Stråken är en del av den regionala cykelplanen och har stor betydelse för arbetspendlingen.

Läs mer om Nackas arbete och satsningar inom cykelområdet:
Cykla i Nacka

Sidan uppdaterades: