Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Bro på Värmdövägen renoveras för att hålla länge

Den 1 mars startar renovering av bron på Värmdövägen som ligger i höjd med Långsjön. Endast ett körfält är öppet, vilket innebär skytteltrafik. Signalreglering finns på platsen. Busshållplats Långsjöstrand flyttas framåt i körriktningen. Renoveringen beräknas vara klar sommaren 2021.

Bron på Värmdövägen, som ligger i höjd med Långsjön, ska renoveras med start den 1 mars. Arbetet som utförs är en normal underhållsåtgärd för att maximera brons tekniska livslängd. Arbetet beräknas vara klart sommaren 2021.

Påverkan på trafiken

Endast ett körfält är öppet, vilket innebär skytteltrafik. Signalreglering finns på platsen. Även cyklister och gående påverkas, följ anvisningar på plats.

För att underlätta trafikflödet under arbetet flyttas busshållplats Långsjöstrand framåt i körriktningen cirka 30 meter. Var vänliga att respektera hastighetsbegränsningen.

Bild visar bro på Värmdövägen

Varför renoverar vi bron?

Renoveringen av bron på Värmdövägen är en normal underhållsåtgärd. Bron ska omisoleras vilket behöver göras vart 40:e år för att maximera brons tekniska livslängd.

Kontaktuppgifter:

Utförande entreprenör: Dipart Entreprenad AB
Trafik och utemiljö Nacka kommun, lämna synpunkter eller felanmälan

Sidan uppdaterades: