Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Det finns viktig information

Just nu är efterfrågan extra hög på ärenden hos Bygglovsenheten, vilket gör att du kan behöva vänta längre än vanligt på svar och besked från oss.

Mer information

Nya gångbanor på två platser i Boo

För att öka trafiksäkerheten för gående har nya gångbanor byggts på utvalda sträckor längs Hasseluddsvägen och Lännerstavägen. Hasseluddsvägen har även fått ett övergångställe där vägen smalnas av för att göra det säkrare att korsa vägen.

Nacka kommun har byggt de nya gångbanorna och ett övergångställe där vägen smalnas av för att göra det mer trafiksäkert för gående. Något som efterfrågats av de närboende.

Hasseluddsvägen

Längs Hasseluddsvägen står nu en cirka 45 meter lång och två meter bred ny gångbana färdig, från Sven Sjöborns väg och söderut. Även ett övergångsställe, där vägen smalnas av har byggts för att göra det säkrare att korsa vägen. Vid övergångsstället kommer det inom kort även sättas upp belysning.

Lännerstavägen

Längs Lännerstavägen har en helt ny gångbana byggts från Soldatvägen vidare söderut cirka 80 meter. Gångbanan, som är två meter har inte påverkat körbanebredderna eftersom den byggdes in mot ett dike.

Före- och efterbilder på Hasseluddsvägen högst upp och Lännerstavägen längst ner.Före- och efterbilder på Hasseluddsvägen högst upp och Lännerstavägen längst ner.

Kartor över de sträckor som byggts om

Karta över sträckan längs Hasseluddsvägen som byggts om.Karta över den sträcka på Hasseluddsvägen som byggs om

Karta över sträckan längs Lännerstavägen som byggts om.Karta över den sträcka på Lännerstavägen som byggts om

Trafiksäkerhet i Nacka

Trafiksäkerhet är ett av Nacka kommuns mest prioriterade område. Genom utredningar och trafikmätningar tas beslut om olika förbättringsåtgärder, till exempel ombyggnader av gång- och cykelvägar, hastighetsreglerande åtgärder i form av refuger, avsmalningar, gupp och ändrade kurvradier. Att ta del av och utvärdera kundsynpunkter, men även medborgardialog är även viktiga delar i arbetet att göra kommunen mer trafiksäker.

Sidan uppdaterades: